Cây Đa Trăm Tuổi

Đây là một câu chuyện ma liên quan đến cây đa, một biểu tượng tâm linh và ma mị ở vùng quê. Qua giọng đọc MC Đình Soạn, mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma Cây Đa Trăm Tuổi của tác giả Thu Thảo

MC Đình Soạn

Thu Thảo

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe