Sắp xếp Audio
Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

5 vote

17:21:01    23 phần
Lượt nghe: 10.495

Săn Nã

Săn Nã

4 vote

05:41:16    7 phần
Lượt nghe: 4.372

Bẫy Sói

Bẫy Sói

2 vote

10:24:48    11 phần
Lượt nghe: 9.258

Tống Xác Hành Hương

Tống Xác Hành Hương

18 vote

20:45:34    19 phần
Lượt nghe: 17.660

Đằng Sau Một Số Phận

Đằng Sau Một Số Phận

5 vote

09:57:01    11 phần
Lượt nghe: 6.034

Oan Hồn Báo Mộng - MC Đình Soạn

Oan Hồn Báo Mộng - MC Đình Soạn

22 vote

02:15:16    2 phần
Lượt nghe: 16.499

Canh Cá Người

Canh Cá Người

01:15:50    1 phần
Lượt nghe: 9.095

Mật Mã Tây Tạng

Mật Mã Tây Tạng

13 vote

15:59:43    17 phần
Lượt nghe: 22.475

Ông Trùm

Ông Trùm

8 vote

05:22:20    6 phần
Lượt nghe: 12.127

Dữ Hơn Rắn Độc

Dữ Hơn Rắn Độc

2 vote

05:50:57    8 phần
Lượt nghe: 8.141

Phía Sau Nghi Can X

Phía Sau Nghi Can X

4 vote

03:45:29    4 phần
Lượt nghe: 11.043

Trấn Hồn

Trấn Hồn

16 vote

10:47:22    12 phần
Lượt nghe: 21.549

Đọc Thầm

Đọc Thầm

1 vote

02:46:07    3 phần
Lượt nghe: 13.482

Danh Gia Cổ Vật: Kỳ Án Đầu Phật

Danh Gia Cổ Vật: Kỳ Án Đầu Phật

11 vote

16:40:43    15 phần
Lượt nghe: 11.529

Đào Mộ Chi Tế Phẩm

Đào Mộ Chi Tế Phẩm

6 vote

13:34:44    47 phần
Lượt nghe: 8.313

Điệu Ru Nước Mắt

Điệu Ru Nước Mắt

5 vote

09:35:54    10 phần
Lượt nghe: 5.794

Nửa Kiếp Giang Hồ

Nửa Kiếp Giang Hồ

3 vote

06:35:46    7 phần
Lượt nghe: 6.625

Trong Vòng Tay Du Đãng

Trong Vòng Tay Du Đãng

3 vote

10:07:07    11 phần
Lượt nghe: 5.051

Kinh Thiên Kỳ Án

Kinh Thiên Kỳ Án

3 vote

21:30:13    9 phần
Lượt nghe: 10.159

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông

06:09:19    1 phần
Lượt nghe: 3.623