Sắp xếp Audio
Âm Dương Nhãn

Âm Dương Nhãn

5 vote

17:21:01    23 phần
Lượt nghe: 11.547

Săn Nã

Săn Nã

4 vote

05:41:16    7 phần
Lượt nghe: 4.747

Bẫy Sói

Bẫy Sói

2 vote

10:24:48    11 phần
Lượt nghe: 10.222

Tống Xác Hành Hương

Tống Xác Hành Hương

18 vote

20:45:34    19 phần
Lượt nghe: 18.650

Đằng Sau Một Số Phận

Đằng Sau Một Số Phận

5 vote

09:57:01    11 phần
Lượt nghe: 6.725

Oan Hồn Báo Mộng - MC Đình Soạn

Oan Hồn Báo Mộng - MC Đình Soạn

22 vote

02:15:16    2 phần
Lượt nghe: 17.634

Canh Cá Người

Canh Cá Người

01:15:50    1 phần
Lượt nghe: 9.566

Mật Mã Tây Tạng

Mật Mã Tây Tạng

13 vote

15:59:43    17 phần
Lượt nghe: 24.137

Ông Trùm

Ông Trùm

8 vote

05:22:20    6 phần
Lượt nghe: 13.727

Dữ Hơn Rắn Độc

Dữ Hơn Rắn Độc

2 vote

05:50:57    8 phần
Lượt nghe: 8.819

Phía Sau Nghi Can X

Phía Sau Nghi Can X

4 vote

03:45:29    4 phần
Lượt nghe: 11.776

Trấn Hồn

Trấn Hồn

16 vote

10:47:22    12 phần
Lượt nghe: 22.213

Đọc Thầm

Đọc Thầm

1 vote

02:46:07    3 phần
Lượt nghe: 13.967

Danh Gia Cổ Vật: Kỳ Án Đầu Phật

Danh Gia Cổ Vật: Kỳ Án Đầu Phật

11 vote

16:40:43    15 phần
Lượt nghe: 12.028

Đào Mộ Chi Tế Phẩm

Đào Mộ Chi Tế Phẩm

6 vote

13:34:44    47 phần
Lượt nghe: 8.753

Điệu Ru Nước Mắt

Điệu Ru Nước Mắt

5 vote

09:35:54    10 phần
Lượt nghe: 6.732

Nửa Kiếp Giang Hồ

Nửa Kiếp Giang Hồ

3 vote

06:35:46    7 phần
Lượt nghe: 7.197

Trong Vòng Tay Du Đãng

Trong Vòng Tay Du Đãng

3 vote

10:07:07    11 phần
Lượt nghe: 5.569

Kinh Thiên Kỳ Án

Kinh Thiên Kỳ Án

3 vote

21:30:13    9 phần
Lượt nghe: 10.771

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông

Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc Hành Phương Đông

06:09:19    1 phần
Lượt nghe: 4.025