Giọng đọc: MC Thanh Mai

Sắp xếp Audio
TẬP 31 Người Đàn Ông Đầu Tiên

Người Đàn Ông Đầu Tiên

 23:43:45    31 phần
 16:38 31/10/2020

Đêm Tân Hôn Định Mệnh

Đêm Tân Hôn Định Mệnh

 10:37:10    143 phần
 16:38 31/10/2020

Xin Hãy Ôm Em

Xin Hãy Ôm Em

1 vote

 04:34:39    89 phần
 16:38 31/10/2020

Tình Yêu Trao Anh

Tình Yêu Trao Anh

2 vote

 12:53:58    12 phần
 16:38 31/10/2020

Yêu Anh Một Đời

Yêu Anh Một Đời

 18:54:35    17 phần
 16:38 31/10/2020

Tình Si

Tình Si

 03:52:33    3 phần
 16:38 31/10/2020

Trả Thù Chồng Chưa Cưới

Trả Thù Chồng Chưa Cưới

3 vote

 16:58:49    60 phần
 16:38 31/10/2020

Lấy Chồng Quyền Thế

Lấy Chồng Quyền Thế

1 vote

 13:11:30    12 phần
 16:38 31/10/2020

Vì Anh Chịu Khổ

Vì Anh Chịu Khổ

 12:06:29    10 phần
 16:38 31/10/2020

Cuộc Chiến Nàng Dâu

Cuộc Chiến Nàng Dâu

 06:51:47    6 phần
 16:38 31/10/2020

Có Thai

Có Thai

1 vote

 04:12:29    3 phần
 16:38 31/10/2020

Món Nợ Nhân Duyên

Món Nợ Nhân Duyên

 04:03:16    4 phần
 16:38 31/10/2020

Được Yêu

Được Yêu

1 vote

 10:03:24    8 phần
 16:38 31/10/2020

Vị Của Ái Tình

Vị Của Ái Tình

 03:36:20    3 phần
 16:38 31/10/2020

Cập Bến Cuộc Đời

Cập Bến Cuộc Đời

 03:27:10    3 phần
 16:38 31/10/2020

Chuyện Tình Trớ Trêu

Chuyện Tình Trớ Trêu

 14:41:37    12 phần
 16:38 31/10/2020

Sống Thử

Sống Thử

 07:59:25    4 phần
 16:38 31/10/2020

Gái Một Con

Gái Một Con

2 vote

 06:56:21    4 phần
 16:38 31/10/2020

Làm Đĩ

Làm Đĩ

1 vote

 04:48:07    4 phần
 16:38 31/10/2020

Lấy Chồng Sớm

Lấy Chồng Sớm

 07:59:33    7 phần
 16:38 31/10/2020

Cưu Mang Chồng

Cưu Mang Chồng

 09:01:24    8 phần
 16:38 31/10/2020

Lấy Chồng Tuổi 18

Lấy Chồng Tuổi 18

 05:23:59    5 phần
 16:38 31/10/2020

TẬP 22 Người Đàn Bà Cố Chấp

Người Đàn Bà Cố Chấp

 01:16:13    22 phần
 16:38 31/10/2020

Gặp Đúng Người

Gặp Đúng Người

1 vote

 05:13:21    4 phần
 16:38 31/10/2020

Con Chung

Con Chung

3 vote

 08:12:57    7 phần
 16:38 31/10/2020

Cô Nàng Yêu Sớm

Cô Nàng Yêu Sớm

 05:46:13    5 phần
 16:38 31/10/2020

Mẹ Chồng Hãm

Mẹ Chồng Hãm

 02:48:36    3 phần
 16:38 31/10/2020

Qua Lại Với Người Cũ

Qua Lại Với Người Cũ

 01:32:39    1 phần
 16:38 31/10/2020

Cô Vợ Đáng Yêu

Cô Vợ Đáng Yêu

6 vote

 07:47:15    28 phần
 16:38 31/10/2020

Người Thay Thế

Người Thay Thế

 11:30:24    10 phần
 16:38 31/10/2020

HAY Cô Vợ Ép Cưới

Cô Vợ Ép Cưới

11 vote

 20:30:01    40 phần
 16:38 31/10/2020

FULL Bỏ Chồng

Bỏ Chồng

2 vote

 06:48:31    6 phần
 16:38 31/10/2020

FULL Lấy Chồng Bạc Tỷ

Lấy Chồng Bạc Tỷ

15 vote

 09:52:22    112 phần
 16:38 31/10/2020

Đám Cưới Giả

Đám Cưới Giả

1 vote

 13:59:54    12 phần
 16:38 31/10/2020

TẬP 07 Lấy Người Không Yêu

Lấy Người Không Yêu

2 vote

 11:23:20    7 phần
 16:38 31/10/2020

Làm Dâu Nhà Giàu

Làm Dâu Nhà Giàu

8 vote

 13:36:10    33 phần
 16:38 31/10/2020

Mua Vợ

Mua Vợ

10 vote

 20:20:44    38 phần
 16:38 31/10/2020

HAY Thay Chị Lấy Chồng

Thay Chị Lấy Chồng

18 vote

 13:44:41    54 phần
 16:38 31/10/2020

Người Tình Dĩ Vãng

Người Tình Dĩ Vãng

 03:28:23    3 phần
 16:38 31/10/2020

Cuộc Sống Hôn Nhân

Cuộc Sống Hôn Nhân

 02:00:47    2 phần
 16:38 31/10/2020