Sắp xếp Audio
Nỗi Sầu Sâu Kín

Nỗi Sầu Sâu Kín

01:56:52    1 phần
Lượt nghe: 3.167

Yêu Người Đã Có Vợ

Yêu Người Đã Có Vợ

03:05:02    3 phần
Lượt nghe: 1.424

Người Đến Sau

Người Đến Sau

09:20:04    7 phần
Lượt nghe: 1.178

Làm Đĩ

Làm Đĩ

1 vote

04:48:07    4 phần
Lượt nghe: 1.852

Lấy Chồng Trả Nợ

Lấy Chồng Trả Nợ

1 vote

04:22:42    3 phần
Lượt nghe: 4.184

Tái Sinh

Tái Sinh

02:59:30    3 phần
Lượt nghe: 2.186

Cuộc Tình Giông Bão

Cuộc Tình Giông Bão

04:04:28    5 phần
Lượt nghe: 1.737

Làm Dâu Xứ Nhật

Làm Dâu Xứ Nhật

09:35:38    8 phần
Lượt nghe: 1.876

Hoa Huệ Tây

Hoa Huệ Tây

03:26:50    4 phần
Lượt nghe: 2.454

Đường Vào Xã Hội Đen

Đường Vào Xã Hội Đen

6 vote

02:20:50    2 phần
Lượt nghe: 13.924

Nhân Quả

Nhân Quả

1 vote

01:36:04    1 phần
Lượt nghe: 18.197

Hồi Ký Của Một Người Đáng Thương

Hồi Ký Của Một Người Đáng Thương

4 vote

07:34:50    2 phần
Lượt nghe: 7.550

Tôi Là Gái Dịch Vụ

Tôi Là Gái Dịch Vụ

2 vote

00:39:56    1 phần
Lượt nghe: 3.651

Gái Thời Loạn

Gái Thời Loạn

01:43:15    2 phần
Lượt nghe: 3.311