TẬP 04 Hoa Huệ Tây

Hoa Huệ Tây

Hoa Huệ Tây là một tác phẩm truyện ngắn rất là hay về thể loại tâm lý xã hội. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức audio qua phần diễn đọc của MC Hồng Nhung

MC Hồng Nhung

Bùi Ngọc Phúc

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe