Sắp xếp Audio
3000 Năm Luyện Khí

3000 Năm Luyện Khí

05:21:41    5 phần
Lượt nghe: 158

Bất Tử Bất Diệt

Bất Tử Bất Diệt

21:41:29    21 phần
Lượt nghe: 102

Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

12:01:02    99 phần
Lượt nghe: 85

Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

06:50:45    101 phần
Lượt nghe: 319

Kiếm Lai

Kiếm Lai

21:13:10    35 phần
Lượt nghe: 301

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

23:18:28    164 phần
Lượt nghe: 378

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

1 vote

12:30:06    52 phần
Lượt nghe: 2.950

Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

8 vote

14:44:36    51 phần
Lượt nghe: 4.201

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

23 vote

06:06:55    255 phần
Lượt nghe: 7.471

Tham Thiên

Tham Thiên

10 vote

20:23:39    124 phần
Lượt nghe: 14.171

Già Thiên

Già Thiên

23 vote

13:57:45    522 phần
Lượt nghe: 20.653

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

14 vote

06:50:47    128 phần
Lượt nghe: 12.473

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

29 vote

09:28:24    291 phần
Lượt nghe: 17.794

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

6 vote

    1 phần
Lượt nghe: 5.105

Bàn Long

Bàn Long

9 vote

12:11:04    220 phần
Lượt nghe: 6.487

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

11 vote

12:10:58    206 phần
Lượt nghe: 14.233

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

35 vote

11:00:25    536 phần
Lượt nghe: 16.159

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi

9 vote

09:40:47    225 phần
Lượt nghe: 5.386

Hắc Ám Phong Thần Ký

Hắc Ám Phong Thần Ký

48 vote

13:00:55    158 phần
Lượt nghe: 20.512

Thần Mộ

Thần Mộ

24 vote

02:10:50    194 phần
Lượt nghe: 11.849