Sắp xếp Audio
Thiên Quân Vô Lại

Thiên Quân Vô Lại

20:06:03    19 phần
Lượt nghe: 5.826

Ngạo Thế Chi Vương

Ngạo Thế Chi Vương

15:25:29    82 phần
Lượt nghe: 5.706

Đấu Thần Đại Lục

Đấu Thần Đại Lục

14:53:06    132 phần
Lượt nghe: 6.716

Thâu Thiên Chi Đạo

Thâu Thiên Chi Đạo

02:43:26    197 phần
Lượt nghe: 9.906

Cầu Ma

Cầu Ma

23:07:46    32 phần
Lượt nghe: 2.373

Tuyệt Đại Ma Đầu

Tuyệt Đại Ma Đầu

12:18:11    151 phần
Lượt nghe: 5.660

Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

00:09:50    20 phần
Lượt nghe: 6.917

3000 Năm Luyện Khí

3000 Năm Luyện Khí

20:13:35    42 phần
Lượt nghe: 4.092

Bất Tử Bất Diệt

Bất Tử Bất Diệt

19:12:06    42 phần
Lượt nghe: 3.130

Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

12:46:30    100 phần
Lượt nghe: 2.144

Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

05:46:22    132 phần
Lượt nghe: 3.175

Kiếm Lai

Kiếm Lai

11:46:16    106 phần
Lượt nghe: 4.772

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

19:21:11    215 phần
Lượt nghe: 10.761

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

1 vote

12:57:54    148 phần
Lượt nghe: 6.996

Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

8 vote

14:44:36    51 phần
Lượt nghe: 7.049

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

23 vote

15:53:06    307 phần
Lượt nghe: 17.673

Tham Thiên

Tham Thiên

10 vote

20:23:39    124 phần
Lượt nghe: 18.151

Già Thiên

Già Thiên

23 vote

13:57:45    522 phần
Lượt nghe: 26.562

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

14 vote

06:50:47    128 phần
Lượt nghe: 16.921

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

29 vote

09:28:24    291 phần
Lượt nghe: 25.293