TẬP 325 Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng là sự kết hợp giữa thể loại tiên hiệp và yếu tố huyền huyễn rất hay rất thú vị. Giọng đọc MC Tiến Phong sẽ cùng đồng hành với quý vị các bạn cùng bộ truyện tiên hiệp này

MC Tiến Phong

Nhĩ Căn

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe