TẬP 100 Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

Truyện tiên hiệp huyền huyễn Băng Hỏa Ma Trù kể về Dung Niệm Băng với mối thù giết phụ thân trên người, quyết tâm tu luyện phép thuật để trả thù. Truyện dẫn dắt người nghe vào một thế giới kỳ ảo nơi có sự kết hợp giữa trù nghệ và ma pháp. Mời quý vị các bạn cùng thưởng thức tác phẩm này qua phần kể chuyện MC Đình Duy.

MC Đình Duy

Đường Gia Tam Thiếu

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe