Giọng đọc: MC Nguyễn Ngọc Ngạn

Truyện audio Nguyễn Ngọc Ngạn | MC Nguyễn Ngọc Ngạn

Tác giả nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn không còn quá xa lạ gì với các bạn độc giả Việt Nam yêu thích thể loại truyện ma, truyện tâm lý xã hội. Nổi bật trong đó là các bộ truyện Ngôi Mộ Bên Sông, Đêm Trong Căn Nhà Hoang, Đêm Dài Vô Tận, Dòng Mực Cũ,... Dưới đây là tổng hợp những bộ truyện hay nhất của do chính tác giả nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn diễn đọc.

Sắp xếp Audio
Việt Kiều

Việt Kiều

1 vote

 12:22:31    6 phần
 11:15 19/05/2024

Dòng Mực Cũ

Dòng Mực Cũ

4 vote

 05:59:19    2 phần
 11:15 19/05/2024

Nỗi Sầu Sâu Kín

Nỗi Sầu Sâu Kín

 01:56:52    1 phần
 11:15 19/05/2024

Dấu Vết Ân Tình

Dấu Vết Ân Tình

1 vote

 00:55:38    1 phần
 11:15 19/05/2024

KINH DỊ Từ Thế Giới Bên Kia

Từ Thế Giới Bên Kia

11 vote

 01:01:17    1 phần
 11:15 19/05/2024

TẬP 02 Đường Vào Xã Hội Đen

Đường Vào Xã Hội Đen

6 vote

 02:20:50    2 phần
 11:15 19/05/2024

Vách Tường Cũ

Vách Tường Cũ

8 vote

 01:03:43    1 phần
 11:15 19/05/2024

Tâm Bệnh

Tâm Bệnh

2 vote

 00:59:48    1 phần
 11:15 19/05/2024

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #5: Ghen Tuông & Ganh Tị

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #5: Ghen Tuông & Ganh Tị

1 vote

 00:53:56    1 phần
 11:15 19/05/2024

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #4: Nghề MC

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #4: Nghề MC

 00:55:59    1 phần
 11:15 19/05/2024

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #3: Mẹ Chồng Nàng Dâu

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #3: Mẹ Chồng Nàng Dâu

 00:33:00    1 phần
 11:15 19/05/2024

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #2: Hài Kịch Paris By Night

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #2: Hài Kịch Paris By Night

1 vote

 00:56:10    1 phần
 11:15 19/05/2024

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #1: Kể Truyện Ma

Talkshow với Nguyễn Ngọc Ngạn #1: Kể Truyện Ma

1 vote

     1 phần
 11:15 19/05/2024

Ngày Trở Lại - Truyện Ngắn Đêm Khuya

Ngày Trở Lại - Truyện Ngắn Đêm Khuya

1 vote

 01:07:43    1 phần
 11:15 19/05/2024

Mây Đen - Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

Mây Đen - Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

3 vote

 01:05:12    1 phần
 11:15 19/05/2024

Đếm Những Mảnh Tình

Đếm Những Mảnh Tình

 03:13:32    3 phần
 11:15 19/05/2024

Mưa Trong Bóng Đêm

Mưa Trong Bóng Đêm

 01:08:01    1 phần
 11:15 19/05/2024

Người Đàn Bà Đi Bên Tôi

Người Đàn Bà Đi Bên Tôi

2 vote

 00:55:28    1 phần
 11:15 19/05/2024

Kể Một Chuyện Tình - Truyện Ngắn

Kể Một Chuyện Tình - Truyện Ngắn

3 vote

 01:00:30    1 phần
 11:15 19/05/2024

Bước Chân Người Tình - Truyện Ngắn Hay

Bước Chân Người Tình - Truyện Ngắn Hay

1 vote

 01:01:06    1 phần
 11:15 19/05/2024

Chung Quanh Tôi - Truyện Ngắn

Chung Quanh Tôi - Truyện Ngắn

1 vote

 01:03:08    1 phần
 11:15 19/05/2024

Tàu Về Miền Xuôi - Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

Tàu Về Miền Xuôi - Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

7 vote

 02:03:25    2 phần
 11:15 19/05/2024

Nỗi Mong Đợi Khốn Cùng

Nỗi Mong Đợi Khốn Cùng

2 vote

 00:56:30    1 phần
 11:15 19/05/2024

KINH DỊ Ngôi Mộ Bên Sông - Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Ngôi Mộ Bên Sông - Truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

13 vote

 01:01:58    1 phần
 11:15 19/05/2024

KINH DỊ Đêm Dài Vô Tận - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Đêm Dài Vô Tận - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

11 vote

 03:43:50    4 phần
 11:15 19/05/2024

KINH DỊ Căn Nhà Số 24 - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Căn Nhà Số 24 - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

7 vote

 02:11:40    14 phần
 11:15 19/05/2024

KINH DỊ Tiếng Quạ Réo Vong Hồn

Tiếng Quạ Réo Vong Hồn

3 vote

 01:02:14    2 phần
 11:15 19/05/2024

KINH DỊ Bóng Ma Bên Cửa - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Bóng Ma Bên Cửa - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

2 vote

 01:04:04    2 phần
 11:15 19/05/2024

KINH DỊ Cõi Âm - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Cõi Âm - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

2 vote

 02:02:10    4 phần
 11:15 19/05/2024

KINH DỊ Bãi Đất Hoang Sau Nhà (Chuyến Xe Buýt)

Bãi Đất Hoang Sau Nhà (Chuyến Xe Buýt)

4 vote

 01:18:42    2 phần
 11:15 19/05/2024

KINH DỊ Bóng Người Dưới Trăng

Bóng Người Dưới Trăng

3 vote

 02:14:53    4 phần
 11:15 19/05/2024

KINH DỊ Hồn Về Trong Gió - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Hồn Về Trong Gió - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

 01:49:30    4 phần
 11:15 19/05/2024

KINH DỊ Đêm Không Trăng - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Đêm Không Trăng - Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

1 vote

     1 phần
 11:15 19/05/2024

KINH DỊ Đêm Trong Căn Nhà Hoang

Đêm Trong Căn Nhà Hoang

6 vote

 01:02:56    2 phần
 11:15 19/05/2024

KINH DỊ Ngôi Mộ Mới Đắp - Truyện Ma

Ngôi Mộ Mới Đắp - Truyện Ma

1 vote

 02:05:28    7 phần
 11:15 19/05/2024