Sắp xếp Audio
Đàn Bà Góa Chồng

Đàn Bà Góa Chồng

05:52:30    5 phần
Lượt nghe: 4.189

Người Đàn Ông Đầu Tiên

Người Đàn Ông Đầu Tiên

12:38:57    47 phần
Lượt nghe: 6.052

Vụng Trộm

Vụng Trộm

06:52:09    6 phần
Lượt nghe: 4.023

Lấy Nhầm Chồng

Lấy Nhầm Chồng

13:04:01    10 phần
Lượt nghe: 2.599

Lấy Chồng Thiếu Gia

Lấy Chồng Thiếu Gia

12:46:42    39 phần
Lượt nghe: 3.358

Hôn Nhân Bạc Tỷ

Hôn Nhân Bạc Tỷ

10:54:16    9 phần
Lượt nghe: 1.776

Một Bước Lên Mây

Một Bước Lên Mây

07:10:13    7 phần
Lượt nghe: 1.634

Đêm Say

Đêm Say

12:30:52    15 phần
Lượt nghe: 2.652

Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

04:18:08    4 phần
Lượt nghe: 1.619

Cô Vợ Trả Thù

Cô Vợ Trả Thù

2 vote

04:40:17    92 phần
Lượt nghe: 9.452

Xin Hãy Ôm Em

Xin Hãy Ôm Em

1 vote

04:34:39    89 phần
Lượt nghe: 6.326

Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng

Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng

04:09:40    4 phần
Lượt nghe: 1.593

50 Ngày Yêu Em

50 Ngày Yêu Em

09:27:38    9 phần
Lượt nghe: 3.726

Cái Liền (Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ)

Cái Liền (Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ)

11:46:37    12 phần
Lượt nghe: 3.059

Hai Đời Chồng

Hai Đời Chồng

1 vote

06:58:28    6 phần
Lượt nghe: 4.699

Hứa Đi Anh Sẽ Về

Hứa Đi Anh Sẽ Về

3 vote

16:29:22    15 phần
Lượt nghe: 4.149

Cô Vợ Ép Cưới

Cô Vợ Ép Cưới

11 vote

20:30:01    40 phần
Lượt nghe: 13.943

Gặp Người Đúng Lúc

Gặp Người Đúng Lúc

1 vote

09:03:32    9 phần
Lượt nghe: 6.501

Tiểu thuyết Định Mệnh

Tiểu thuyết Định Mệnh

08:03:50    9 phần
Lượt nghe: 4.292

Lấy Chồng Bạc Tỷ

Lấy Chồng Bạc Tỷ

15 vote

09:52:22    112 phần
Lượt nghe: 19.262