Sắp xếp Audio
Ngạo Thế Chi Vương

Ngạo Thế Chi Vương

15:25:29    82 phần
Lượt nghe: 4.415

Cầu Ma

Cầu Ma

23:07:46    32 phần
Lượt nghe: 2.018

Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

00:09:50    20 phần
Lượt nghe: 5.923

Bất Tử Bất Diệt

Bất Tử Bất Diệt

19:12:06    42 phần
Lượt nghe: 2.538

Băng Hỏa Ma Trù

Băng Hỏa Ma Trù

12:46:30    100 phần
Lượt nghe: 1.806

Kiếm Lai

Kiếm Lai

11:46:16    106 phần
Lượt nghe: 3.805

Quỷ Bí Chi Chủ

Quỷ Bí Chi Chủ

09:03:27    71 phần
Lượt nghe: 3.313

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

23 vote

15:53:06    307 phần
Lượt nghe: 16.372

Tham Thiên

Tham Thiên

10 vote

20:23:39    124 phần
Lượt nghe: 17.486

Mật Mã Tây Tạng

Mật Mã Tây Tạng

13 vote

15:59:43    17 phần
Lượt nghe: 20.019

Phong Thuỷ Sư - Trùng Sinh Chi Thiên Tài Thần Côn

Phong Thuỷ Sư - Trùng Sinh Chi Thiên Tài Thần Côn

3 vote

04:36:06    195 phần
Lượt nghe: 10.203

Liêu Trai Chí Dị

Liêu Trai Chí Dị

07:52:49    9 phần
Lượt nghe: 9.108

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân (2 Phần)

390 vote

01:15:30    502 phần
Lượt nghe: 250.093