Tác giả: Ngạ Quỷ

Sắp xếp Audio
Lời Nguyền Ngải Đen

Lời Nguyền Ngải Đen

 01:13:57    1 phần
 17:52 24/09/2023

Ma Làng Muối - Truyện Kinh Dị

Ma Làng Muối - Truyện Kinh Dị

1 vote

 01:13:22    1 phần
 17:52 24/09/2023

Lời Nguyền Vĩnh Cửu - Truyện Ma

Lời Nguyền Vĩnh Cửu - Truyện Ma

1 vote

 01:01:29    1 phần
 17:52 24/09/2023

Cây Đa Máu - Truyện Ma Kinh Dị

Cây Đa Máu - Truyện Ma Kinh Dị

3 vote

 01:00:06    1 phần
 17:52 24/09/2023

Dưới Âm Báo Mộng - Truyện Ma

Dưới Âm Báo Mộng - Truyện Ma

1 vote

 00:56:50    1 phần
 17:52 24/09/2023

Dòng Giống Của Quỷ - Truyện Ma

Dòng Giống Của Quỷ - Truyện Ma

1 vote

 01:08:49    1 phần
 17:52 24/09/2023

Oan Hồn Quỷ Có Độc - Truyện Kinh Dị

Oan Hồn Quỷ Có Độc - Truyện Kinh Dị

2 vote

 00:59:44    1 phần
 17:52 24/09/2023

Miếng Đất Gia Nghiệp -  Truyện Ma

Miếng Đất Gia Nghiệp - Truyện Ma

1 vote

 01:02:53    1 phần
 17:52 24/09/2023

Quỷ Nhập Tràng Ngàn Năm Tuổi

Quỷ Nhập Tràng Ngàn Năm Tuổi

6 vote

 01:03:40    1 phần
 17:52 24/09/2023

Tiếng Gọi Người Thiên Cổ

Tiếng Gọi Người Thiên Cổ

 01:00:14    1 phần
 17:52 24/09/2023

Quỷ Dữ Đội Lốt Người - Truyện Ma

Quỷ Dữ Đội Lốt Người - Truyện Ma

1 vote

 01:07:03    1 phần
 17:52 24/09/2023

Con Quỷ Áo Đỏ - Truyện Ma

Con Quỷ Áo Đỏ - Truyện Ma

1 vote

 01:15:38    1 phần
 17:52 24/09/2023

Táng Thi Sinh Quỷ

Táng Thi Sinh Quỷ

 01:49:04    2 phần
 17:52 24/09/2023

Dưới Sàn Này Có Ma

Dưới Sàn Này Có Ma

 00:56:32    1 phần
 17:52 24/09/2023

Chuyến Tàu Về Thế Giới Bên Kia

Chuyến Tàu Về Thế Giới Bên Kia

1 vote

 00:53:14    1 phần
 17:52 24/09/2023