Miếng Đất Gia Nghiệp - Truyện Ma

Lại là một câu chuyện ma hay nữa của tác giả Ngạ Quỷ viết dựa trên câu chuyện có thật. Mời quý vị các bạn thưởng thức câu chuyện Miếng Đất Gia Nghiệp qua giọng đọc MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Ngạ Quỷ

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe