Giọng đọc: Quàng A Tũn

Tổng hợp truyện ma của MC Quàng A Tũn

--DONATE cho Quàng A Tũn có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều audio nữa nhé: 

-- STK: 102867336305

Chủ tài khoản: Mai Việt Hà.

Chi nhánh ngân hàng viettinbank Lưu Xá - Thái Nguyên

Hoăc ví MOMO : 0929388227

Để ủng hộ MC Quàng A Tũn hay truy cập vào kênh gốc của MC Quàng A Tũn qua đường dẫn sau:

👉 Facebook MC Quàng A Tũn

👉 Youtube MC Quàng A Tũn

Sắp xếp Audio
Oán Nghiệt Đêm Rằm

Oán Nghiệt Đêm Rằm

 01:17:00    1 phần
 18:13 31/10/2020

2 Con Quỷ Trong Làng Và Thần Giữ Của

2 Con Quỷ Trong Làng Và Thần Giữ Của

 02:56:50    2 phần
 18:13 31/10/2020

Thầy Cai Và Oan Hồn Vợ Thằng 7 Săm

Thầy Cai Và Oan Hồn Vợ Thằng 7 Săm

 01:21:00    1 phần
 18:13 31/10/2020

Ngôi Nhà Toàn Ma

Ngôi Nhà Toàn Ma

 01:44:20    1 phần
 18:13 31/10/2020

Trùng Tang Chôn Phải Đất Quỷ Mộ

Trùng Tang Chôn Phải Đất Quỷ Mộ

 03:57:35    3 phần
 18:13 31/10/2020

Ma Lai Ở Tây Nguyên

Ma Lai Ở Tây Nguyên

 02:27:40    2 phần
 18:13 31/10/2020

TẬP 07 Âm Dương Đạo Sư

Âm Dương Đạo Sư

 06:57:16    7 phần
 18:13 31/10/2020

Dưới Ao Nhà Cụ Lý

Dưới Ao Nhà Cụ Lý

 03:30:55    3 phần
 18:13 31/10/2020

Đêm Bốc Mộ

Đêm Bốc Mộ

 01:31:55    1 phần
 18:13 31/10/2020

Lời Nguyền Nhà Bá Hộ

Lời Nguyền Nhà Bá Hộ

 01:17:45    1 phần
 18:13 31/10/2020

Giếng Cấm

Giếng Cấm

 02:53:57    2 phần
 18:13 31/10/2020

Tiếng Tắc Kè Lúc 3h Sáng

Tiếng Tắc Kè Lúc 3h Sáng

 01:21:35    1 phần
 18:13 31/10/2020

Trung Thu Kể Chuyện Ma

Trung Thu Kể Chuyện Ma

 01:43:40    1 phần
 18:13 31/10/2020

Trung Thu Làng Hạ

Trung Thu Làng Hạ

 02:37:05    2 phần
 18:13 31/10/2020

Nghiệp Chướng Lão Tũn

Nghiệp Chướng Lão Tũn

 01:35:25    1 phần
 18:13 31/10/2020

Thằng Thố

Thằng Thố

 04:30:10    3 phần
 18:13 31/10/2020

Nhà Cụ Thiêm

Nhà Cụ Thiêm

 04:34:30    3 phần
 18:13 31/10/2020

Tiếng Gậy Gỗ Trong Đêm Vắng

Tiếng Gậy Gỗ Trong Đêm Vắng

 01:30:35    1 phần
 18:13 31/10/2020

TẬP 38 3000 Năm Luyện Khí

3000 Năm Luyện Khí

 17:05:48    38 phần
 18:13 31/10/2020

Đất Dữ

Đất Dữ

 02:50:30    2 phần
 18:13 31/10/2020

Làng Tôi Tháng 7

Làng Tôi Tháng 7

 05:19:15    4 phần
 18:13 31/10/2020

Ngôi Nhà Nhiều Ma Lắm Quỷ

Ngôi Nhà Nhiều Ma Lắm Quỷ

 01:15:00    1 phần
 18:13 31/10/2020

Người Điên Báo Thù

Người Điên Báo Thù

 05:45:00    4 phần
 18:13 31/10/2020

Bóng Hồn Rằm Tháng 7

Bóng Hồn Rằm Tháng 7

 01:27:55    1 phần
 18:13 31/10/2020

Pháp Sư Bạch Hổ

Pháp Sư Bạch Hổ

 02:13:47    2 phần
 18:13 31/10/2020

Truyền Nhân Tả Ao

Truyền Nhân Tả Ao

 04:40:10    3 phần
 18:13 31/10/2020

Quỷ Nhi Thái Lan

Quỷ Nhi Thái Lan

 02:21:19    2 phần
 18:13 31/10/2020

Lý Trường Lang Khổ

Lý Trường Lang Khổ

 02:57:55    2 phần
 18:13 31/10/2020

Nghiệp Báo Bất Hiếu

Nghiệp Báo Bất Hiếu

 01:24:00    1 phần
 18:13 31/10/2020

Cây Đa U Tối

Cây Đa U Tối

 01:32:05    1 phần
 18:13 31/10/2020

Làng Tôi Bị Quỷ Ám

Làng Tôi Bị Quỷ Ám

 01:36:00    1 phần
 18:13 31/10/2020

Bỏ Bùa Yêu Huyết Ngải

Bỏ Bùa Yêu Huyết Ngải

 01:37:10    1 phần
 18:13 31/10/2020

Ngải Ma Gà

Ngải Ma Gà

 01:36:25    1 phần
 18:13 31/10/2020

Tả Ao Truyền Kỳ

Tả Ao Truyền Kỳ

 04:11:15    3 phần
 18:13 31/10/2020

Con Quỷ Cuối Làng

Con Quỷ Cuối Làng

 01:27:35    1 phần
 18:13 31/10/2020

Những Con Buôn Xác Chết

Những Con Buôn Xác Chết

 02:37:35    2 phần
 18:13 31/10/2020

Duyên Nợ Từ Kiểp Trước

Duyên Nợ Từ Kiểp Trước

 01:23:39    1 phần
 18:13 31/10/2020

Nghiệp Báo Nhà Chánh Tổng

Nghiệp Báo Nhà Chánh Tổng

 03:11:10    2 phần
 18:13 31/10/2020

Hoán Xác

Hoán Xác

 04:04:30    3 phần
 18:13 31/10/2020

Yểm Bùa Thiên Linh Cái

Yểm Bùa Thiên Linh Cái

 02:55:45    2 phần
 18:13 31/10/2020