Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Mả Nuôi Ma Gà

Mả Nuôi Ma Gà

 01:05:21    1 phần
 19:55 26/01/2021

Nghiệp Báo Địa Chủ

Nghiệp Báo Địa Chủ

 00:52:48    1 phần
 19:55 26/01/2021

Ác Ngải

Ác Ngải

 02:07:42    2 phần
 19:55 26/01/2021

Chơi Ngải - MC Đình Soạn

Chơi Ngải - MC Đình Soạn

 01:05:53    1 phần
 19:55 26/01/2021

Phòng Trọ Có Đầu Người

Phòng Trọ Có Đầu Người

 02:50:49    2 phần
 19:55 26/01/2021

Bùa Yểm Lỗ Ban

Bùa Yểm Lỗ Ban

 01:05:44    1 phần
 19:55 26/01/2021

Kẻ Lại Trong Tường Nhà

Kẻ Lại Trong Tường Nhà

 01:05:15    1 phần
 19:55 26/01/2021

Giếng Độc

Giếng Độc

 01:16:08    1 phần
 19:55 26/01/2021

Ngôi Làng Quỷ Chướng

Ngôi Làng Quỷ Chướng

 01:01:13    1 phần
 19:55 26/01/2021

Oan Nghiệt Hẻm Số 13

Oan Nghiệt Hẻm Số 13

 01:00:05    1 phần
 19:55 26/01/2021

Oan Hồn Bà Thẩm

Oan Hồn Bà Thẩm

 01:03:43    1 phần
 19:55 26/01/2021

Vong Hồn Trả Ơn

Vong Hồn Trả Ơn

 01:12:00    1 phần
 19:55 26/01/2021

Góc Nhà Có Vong

Góc Nhà Có Vong

 01:22:19    1 phần
 19:55 26/01/2021

Xưởng Quan Tài Có Ma

Xưởng Quan Tài Có Ma

 01:00:15    1 phần
 19:55 26/01/2021

Miếu Quỷ Đầu Làng

Miếu Quỷ Đầu Làng

 01:01:38    1 phần
 19:55 26/01/2021

Ai Oán Ai Than

Ai Oán Ai Than

 01:36:30    1 phần
 19:55 26/01/2021

Đứa Con Của Quỷ - MC Đình Soạn

Đứa Con Của Quỷ - MC Đình Soạn

 01:03:42    1 phần
 19:55 26/01/2021

Oan Hồn Cầu Tình

Oan Hồn Cầu Tình

 01:03:49    1 phần
 19:55 26/01/2021

Ngải Sinh Quỷ Dữ

Ngải Sinh Quỷ Dữ

 03:21:57    3 phần
 19:55 26/01/2021

Mẹ Nuôi Báo Oán

Mẹ Nuôi Báo Oán

 01:02:51    1 phần
 19:55 26/01/2021

Cô Giáo Báo Oán

Cô Giáo Báo Oán

 01:02:31    1 phần
 19:55 26/01/2021

Lưới Trời

Lưới Trời

 02:55:05    3 phần
 19:55 26/01/2021

Yểm Bùa Hại Chồng

Yểm Bùa Hại Chồng

 01:00:02    1 phần
 19:55 26/01/2021

Tiếng Khóc Dưới Ao

Tiếng Khóc Dưới Ao

 01:05:21    1 phần
 19:55 26/01/2021

Trả Chồng Cho Tao

Trả Chồng Cho Tao

 01:05:48    1 phần
 19:55 26/01/2021

Oan Hồn Nhà Bà Hạnh

Oan Hồn Nhà Bà Hạnh

 01:04:31    1 phần
 19:55 26/01/2021

Điềm Gở

Điềm Gở

 01:00:05    1 phần
 19:55 26/01/2021

Vòng Xoáy Tội Lỗi

Vòng Xoáy Tội Lỗi

 00:56:58    1 phần
 19:55 26/01/2021

100 Ngày Bà Na

100 Ngày Bà Na

 01:05:36    1 phần
 19:55 26/01/2021

Mất Sớm Thành Quỷ

Mất Sớm Thành Quỷ

 00:58:11    1 phần
 19:55 26/01/2021

Ngọn Lửa Oan Hồn

Ngọn Lửa Oan Hồn

 01:06:42    1 phần
 19:55 26/01/2021

Đội Mồ Trở Lại

Đội Mồ Trở Lại

 02:52:36    3 phần
 19:55 26/01/2021

Lươn Rúc Mộ

Lươn Rúc Mộ

 01:08:16    1 phần
 19:55 26/01/2021

Phía Sau Tội Ác

Phía Sau Tội Ác

 02:08:04    2 phần
 19:55 26/01/2021

Oan Hồn Đào Chánh

Oan Hồn Đào Chánh

 01:02:38    1 phần
 19:55 26/01/2021

Đôi Giày Ma Ám

Đôi Giày Ma Ám

 01:05:34    1 phần
 19:55 26/01/2021

Hồn Ma Thằng Bạn

Hồn Ma Thằng Bạn

 01:00:05    1 phần
 19:55 26/01/2021

Mặt Nạ Máu

Mặt Nạ Máu

 02:45:09    3 phần
 19:55 26/01/2021

Rương Vàng Trong Sân

Rương Vàng Trong Sân

 00:56:12    1 phần
 19:55 26/01/2021

Xác Dưới Gốc Đa

Xác Dưới Gốc Đa

 01:06:29    1 phần
 19:55 26/01/2021