Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Đổi Dòng Long Mạch

Đổi Dòng Long Mạch

 01:07:37    1 phần
 18:07 31/10/2020

Huyết Ngải Khmer

Huyết Ngải Khmer

 01:26:28    2 phần
 18:07 31/10/2020

Căn Phòng Không Mở Cửa

Căn Phòng Không Mở Cửa

 01:05:49    1 phần
 18:07 31/10/2020

Pháp Sư Quỷ Ấn

Pháp Sư Quỷ Ấn

 04:49:04    5 phần
 18:07 31/10/2020

Núi Ma

Núi Ma

 02:51:22    3 phần
 18:07 31/10/2020

Căn Phòng 306

Căn Phòng 306

 01:07:42    1 phần
 18:07 31/10/2020

Đêm Đen

Đêm Đen

 01:00:03    1 phần
 18:07 31/10/2020

Xuôi Theo Dòng Kênh

Xuôi Theo Dòng Kênh

 01:02:17    1 phần
 18:07 31/10/2020

TẬP 14 Bảy Nàng Dâu

Bảy Nàng Dâu

 12:39:05    14 phần
 18:07 31/10/2020

HAY - TẬP 17 Quỷ Ấn

Quỷ Ấn

 19:52:07    17 phần
 18:07 31/10/2020

Bánh Trung Thu Nhân Thịt

Bánh Trung Thu Nhân Thịt

 01:05:51    1 phần
 18:07 31/10/2020

Nỗi Oan Nàng Kiều

Nỗi Oan Nàng Kiều

 00:48:04    1 phần
 18:07 31/10/2020

Vong Linh Người Cũ

Vong Linh Người Cũ

 01:04:50    1 phần
 18:07 31/10/2020

Gặt Lúa Buổi Đêm

Gặt Lúa Buổi Đêm

 00:54:55    1 phần
 18:07 31/10/2020

Tiếng Gọi Vong Hồn Rừng Thiêng

Tiếng Gọi Vong Hồn Rừng Thiêng

 00:42:16    1 phần
 18:07 31/10/2020

Người Âm Giữ Duyên

Người Âm Giữ Duyên

 04:25:42    4 phần
 18:07 31/10/2020

Bộ Xương Nằm Úp

Bộ Xương Nằm Úp

 01:04:19    1 phần
 18:07 31/10/2020

Ai Giết Tôi

Ai Giết Tôi

 01:00:15    1 phần
 18:07 31/10/2020

Ba Oan Hồn

Ba Oan Hồn

 01:00:57    1 phần
 18:07 31/10/2020

Tử Thi Lên Tiếng

Tử Thi Lên Tiếng

 03:23:05    4 phần
 18:07 31/10/2020

Oán Của Quỷ

Oán Của Quỷ

 01:18:42    1 phần
 18:07 31/10/2020

Âm Hồn Trả Ác Nghiệp

Âm Hồn Trả Ác Nghiệp

 01:02:33    1 phần
 18:07 31/10/2020

Cô Huệ Báo Oán

Cô Huệ Báo Oán

 01:03:16    1 phần
 18:07 31/10/2020

Cuộc Săn Của Quỷ

Cuộc Săn Của Quỷ

 01:07:18    1 phần
 18:07 31/10/2020

Hà Bá Đòi Người

Hà Bá Đòi Người

 01:10:01    1 phần
 18:07 31/10/2020

Vong Quỷ Bên Gốc Đa

Vong Quỷ Bên Gốc Đa

 01:05:28    1 phần
 18:07 31/10/2020

Oán Hận

Oán Hận

 01:29:37    1 phần
 18:07 31/10/2020

Thầy Tà Trộm Mộ

Thầy Tà Trộm Mộ

 01:03:52    1 phần
 18:07 31/10/2020

Căn Phòng 409

Căn Phòng 409

 02:47:04    3 phần
 18:07 31/10/2020

Gánh Ác Nghiệp

Gánh Ác Nghiệp

 01:00:00    1 phần
 18:07 31/10/2020

Bức Tường Phong Thủy

Bức Tường Phong Thủy

 01:02:38    1 phần
 18:07 31/10/2020

Trung Thu Định Mệnh

Trung Thu Định Mệnh

 01:05:20    1 phần
 18:07 31/10/2020

Thầy Năm Bần

Thầy Năm Bần

 00:57:02    1 phần
 18:07 31/10/2020

Ác Nghiệp Chị Dâu

Ác Nghiệp Chị Dâu

 01:06:13    1 phần
 18:07 31/10/2020

Oan Hồn Thằng Lé

Oan Hồn Thằng Lé

 01:06:52    1 phần
 18:07 31/10/2020

Chuồn Chuồn Đen

Chuồn Chuồn Đen

 01:01:38    1 phần
 18:07 31/10/2020

Truyền Nhân Cuối Cùng Phái Liên Sơn

Truyền Nhân Cuối Cùng Phái Liên Sơn

 02:24:24    3 phần
 18:07 31/10/2020

Làm Dâu Nhà Trùng Tang

Làm Dâu Nhà Trùng Tang

 01:00:18    1 phần
 18:07 31/10/2020

TẬP 03 Sống Với Ma

Sống Với Ma

 03:08:06    3 phần
 18:07 31/10/2020

Người Yêu Cũ Thứ 108

Người Yêu Cũ Thứ 108

 02:44:40    3 phần
 18:07 31/10/2020