Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Bốn Tháng 1 Mạng

Bốn Tháng 1 Mạng

 01:04:42    1 phần
 17:29 10/07/2020

Vong Tịnh

Vong Tịnh

 01:09:30    1 phần
 17:29 10/07/2020

Ma Nữ Xin Đường

Ma Nữ Xin Đường

 01:01:44    1 phần
 17:29 10/07/2020

Bóng Ma Trên Cành Sấu

Bóng Ma Trên Cành Sấu

 01:07:01    1 phần
 17:29 10/07/2020

Áo Dài Máu

Áo Dài Máu

 00:58:47    1 phần
 17:29 10/07/2020

Tội Ác Người Vợ

Tội Ác Người Vợ

 01:03:48    1 phần
 17:29 10/07/2020

Đường Tàu

Đường Tàu

 02:03:55    2 phần
 17:29 10/07/2020

Linh Xà Báo Oán

Linh Xà Báo Oán

 01:09:33    1 phần
 17:29 10/07/2020

Dòng Suối Oan Hồn

Dòng Suối Oan Hồn

 01:09:57    1 phần
 17:29 10/07/2020

Ma Đầu Đỏ

Ma Đầu Đỏ

 01:02:40    1 phần
 17:29 10/07/2020

Vong Hồn Bên Giếng Nước

Vong Hồn Bên Giếng Nước

 01:07:06    1 phần
 17:29 10/07/2020

Khúc Sông Ma Ám

Khúc Sông Ma Ám

 01:03:57    1 phần
 17:29 10/07/2020

Âm Khí

Âm Khí

 01:10:45    1 phần
 17:29 10/07/2020

Cắt Trùng Giải Vong

Cắt Trùng Giải Vong

 01:07:32    1 phần
 17:29 10/07/2020

Đất Độc Ở Ba Vì

Đất Độc Ở Ba Vì

 01:07:30    1 phần
 17:29 10/07/2020

Nỗi Sợ Ma Ám

Nỗi Sợ Ma Ám

 01:00:17    1 phần
 17:29 10/07/2020

Nghiệp Báo Ông Nhân

Nghiệp Báo Ông Nhân

 01:03:30    1 phần
 17:29 10/07/2020

Quái Thai

Quái Thai

 01:08:30    1 phần
 17:29 10/07/2020

Kinh Hoàng Bản Ma

Kinh Hoàng Bản Ma

 01:09:21    1 phần
 17:29 10/07/2020

Chiếc Ô Màu Đỏ

Chiếc Ô Màu Đỏ

 01:07:04    1 phần
 17:29 10/07/2020

Oan Hồn Trinh Nữ Tên Sam

Oan Hồn Trinh Nữ Tên Sam

 00:44:32    1 phần
 17:29 10/07/2020

Tiếng Khóc Dưới Lòng Sông

Tiếng Khóc Dưới Lòng Sông

 01:02:00    1 phần
 17:29 10/07/2020

Người Bạn Không Nên Kết

Người Bạn Không Nên Kết

 02:39:35    2 phần
 17:29 10/07/2020

Oan Hồn Chị Kiều

Oan Hồn Chị Kiều

 01:00:36    1 phần
 17:29 10/07/2020

Giết Tao Đi

Giết Tao Đi

 02:15:47    2 phần
 17:29 10/07/2020

Cây Đã Oán Nghiệt

Cây Đã Oán Nghiệt

 02:35:57    3 phần
 17:29 10/07/2020

Dãy Nhà Ma Ám

Dãy Nhà Ma Ám

 01:08:44    1 phần
 17:29 10/07/2020

Hồn Ma Em Chồng

Hồn Ma Em Chồng

 01:28:39    1 phần
 17:29 10/07/2020

Nhập Tràng Hóa Quỷ

Nhập Tràng Hóa Quỷ

 01:07:42    1 phần
 17:29 10/07/2020

Những Ngôi Nhà Ma Ám

Những Ngôi Nhà Ma Ám

 00:59:59    1 phần
 17:29 10/07/2020

Dị Miếu

Dị Miếu

 01:03:40    1 phần
 17:29 10/07/2020

Tiếng Ai Trong Cổ Mộ

Tiếng Ai Trong Cổ Mộ

 01:47:15    2 phần
 17:29 10/07/2020

Ma Sau Nhà

Ma Sau Nhà

 01:00:12    1 phần
 17:29 10/07/2020

Tiếng Hú Nơi Rừng Hoang

Tiếng Hú Nơi Rừng Hoang

 01:16:25    1 phần
 17:29 10/07/2020

Đám Giỗ Ma

Đám Giỗ Ma

 01:03:59    1 phần
 17:29 10/07/2020

Đất Lạnh Đồi Hoang

Đất Lạnh Đồi Hoang

 01:02:57    1 phần
 17:29 10/07/2020

Trả Giá - MC Đình Soạn

Trả Giá - MC Đình Soạn

 01:03:35    1 phần
 17:29 10/07/2020

Ngôi Mộ Quỷ Dưới Nền Nhà Và Miếu Âm Hồn

Ngôi Mộ Quỷ Dưới Nền Nhà Và Miếu Âm Hồn

 00:49:59    1 phần
 17:29 10/07/2020

Mùa Hoa Cà Phê Cuối Cùng

Mùa Hoa Cà Phê Cuối Cùng

 01:01:31    1 phần
 17:29 10/07/2020

Đời Cô Trang

Đời Cô Trang

 01:00:55    1 phần
 17:29 10/07/2020