Giọng đọc: MC Đình Soạn

Nghe truyện ma MC Đình Soạn MP3 - HẺM TRUYỆN MA

Tuyển tập truyện ma Đình Soạn hay nhất được chọn lọc trên các kênh Hẻm Truyện Ma, MC Đình Soạn Official... MC Đình Soạn nổi tiếng với chất giọng hay qua những câu chuyện ma mà anh diễn đọc.

->>> NGHE TRUYỆN MA ĐÌNH SOẠN CẬP NHẬT LIÊN TỤC MỖI NGÀY TẠI ĐÂY

Sắp xếp Audio
Trộm Mộ Của Quỷ

Trộm Mộ Của Quỷ

 01:01:09    1 phần
 03:20 18/07/2024

Tam Nữ Câu Hồn

Tam Nữ Câu Hồn

 01:22:52    1 phần
 03:20 18/07/2024

Bí Thuật Đà Tạo

Bí Thuật Đà Tạo

 01:08:43    1 phần
 03:20 18/07/2024

Tà Thuật Giáng Đầu

Tà Thuật Giáng Đầu

 01:06:28    1 phần
 03:20 18/07/2024

TẬP 05 Vợ Quỷ - MC Đình Soạn

Vợ Quỷ - MC Đình Soạn

 05:14:22    5 phần
 03:20 18/07/2024

Trả Mạng Cho Mẹ Già

Trả Mạng Cho Mẹ Già

 01:06:19    1 phần
 03:20 18/07/2024

Oán Nghiệp Ma Gương

Oán Nghiệp Ma Gương

 01:04:33    1 phần
 03:20 18/07/2024

Vong Cạnh Bàn Thờ

Vong Cạnh Bàn Thờ

 01:09:03    1 phần
 03:20 18/07/2024

Oan Hồn Anh Trai

Oan Hồn Anh Trai

 01:03:51    1 phần
 03:20 18/07/2024

Bụi Tre Oan Hồn

Bụi Tre Oan Hồn

 01:06:12    1 phần
 03:20 18/07/2024

Tá Túc Nhà Ma

Tá Túc Nhà Ma

 01:05:57    1 phần
 03:20 18/07/2024

Người Đàn Bà 6 Ngón

Người Đàn Bà 6 Ngón

 01:10:50    1 phần
 03:20 18/07/2024

Cô Hầu Đồng

Cô Hầu Đồng

 01:01:43    1 phần
 03:20 18/07/2024

Ma Trành Bắt Người

Ma Trành Bắt Người

 01:08:52    1 phần
 03:20 18/07/2024

Chiếc Trâm Máu

Chiếc Trâm Máu

 01:12:10    1 phần
 03:20 18/07/2024

Miệng Giếng Oan Hồn

Miệng Giếng Oan Hồn

 01:07:20    1 phần
 03:20 18/07/2024

Âm Hồn Ai Oán

Âm Hồn Ai Oán

 01:06:48    1 phần
 03:20 18/07/2024

Cây Tre Trăm Đốt

Cây Tre Trăm Đốt

 00:52:03    1 phần
 03:20 18/07/2024

TẬP 02 Nhà Vắng Thổ Công

Nhà Vắng Thổ Công

 02:08:06    2 phần
 03:20 18/07/2024

Khu Vườn Ma Ám

Khu Vườn Ma Ám

 01:08:50    1 phần
 03:20 18/07/2024

Vong Trong Nhà Mới

Vong Trong Nhà Mới

 01:04:16    1 phần
 03:20 18/07/2024

Âm Hồn Đi Theo

Âm Hồn Đi Theo

 01:09:46    1 phần
 03:20 18/07/2024

Lấy Ma Làm Vợ

Lấy Ma Làm Vợ

 01:08:10    1 phần
 03:20 18/07/2024

Miếu Sơn Thần

Miếu Sơn Thần

 01:09:55    1 phần
 03:20 18/07/2024

Hồn Bà Gọi Cháu

Hồn Bà Gọi Cháu

 01:07:47    1 phần
 03:20 18/07/2024

TẬP 04 Thiên Thi Thuật

Thiên Thi Thuật

 04:00:47    4 phần
 03:20 18/07/2024

Ma Gọi Hồn Ai

Ma Gọi Hồn Ai

 00:53:49    1 phần
 03:20 18/07/2024

Ác Giả Ác Báo

Ác Giả Ác Báo

 00:55:52    1 phần
 03:20 18/07/2024

TẬP 02 Oán Nghiệt Gia Đình

Oán Nghiệt Gia Đình

 02:02:45    2 phần
 03:20 18/07/2024

TẬP 02 Tiếng Gọi Rừng Sâu

Tiếng Gọi Rừng Sâu

 01:03:10    0 phần
 03:20 18/07/2024

Nghiệp Chướng Làng Chài

Nghiệp Chướng Làng Chài

 03:06:49    3 phần
 03:20 18/07/2024

Một Người Hai Mạng

Một Người Hai Mạng

 01:10:51    1 phần
 03:20 18/07/2024

TẬP 03 Ngôi Mộ Quỷ Dữ

Ngôi Mộ Quỷ Dữ

 03:09:49    3 phần
 03:20 18/07/2024

Linh Oán Linh Hồn

Linh Oán Linh Hồn

 01:11:06    1 phần
 03:20 18/07/2024

Nhà Tôi Có Vong

Nhà Tôi Có Vong

 00:58:40    1 phần
 03:20 18/07/2024

Trường Học Có Vong

Trường Học Có Vong

 01:03:56    1 phần
 03:20 18/07/2024

Tội Ác Người Chồng

Tội Ác Người Chồng

 01:07:24    1 phần
 03:20 18/07/2024

Trả Nghiệp Xà Thần

Trả Nghiệp Xà Thần

 01:10:28    1 phần
 03:20 18/07/2024

Oan Hồn Lối Đi

Oan Hồn Lối Đi

 01:08:51    1 phần
 03:20 18/07/2024

Ngôi Làng Bên Cổ Mộ

Ngôi Làng Bên Cổ Mộ

 02:16:18    2 phần
 03:20 18/07/2024