Giọng đọc: MC Đình Soạn

Sắp xếp Audio
Oan Hồn Thằng Lé

Oan Hồn Thằng Lé

 01:06:52    1 phần
 16:25 29/09/2020

Chuồn Chuồn Đen

Chuồn Chuồn Đen

 01:01:38    1 phần
 16:25 29/09/2020

Truyền Nhân Cuối Cùng Phái Liên Sơn

Truyền Nhân Cuối Cùng Phái Liên Sơn

 02:24:24    3 phần
 16:25 29/09/2020

Làm Dâu Nhà Trùng Tang

Làm Dâu Nhà Trùng Tang

 01:00:18    1 phần
 16:25 29/09/2020

TẬP 03 Sống Với Ma

Sống Với Ma

 03:08:06    3 phần
 16:25 29/09/2020

Người Yêu Cũ Thứ 108

Người Yêu Cũ Thứ 108

 02:44:40    3 phần
 16:25 29/09/2020

Vong Em Vợ

Vong Em Vợ

 01:07:04    1 phần
 16:25 29/09/2020

Ác Nghiệp Lái Xe

Ác Nghiệp Lái Xe

 01:05:49    1 phần
 16:25 29/09/2020

Lời Nguyền Hình Nhân

Lời Nguyền Hình Nhân

 01:27:07    1 phần
 16:25 29/09/2020

Lời Nguyền Ngôi Làng Ma Ám

Lời Nguyền Ngôi Làng Ma Ám

 02:56:22    3 phần
 16:25 29/09/2020

Ác Nghiệp Nhà Ông Thịm

Ác Nghiệp Nhà Ông Thịm

 01:06:10    1 phần
 16:25 29/09/2020

Song Vong

Song Vong

 02:05:26    2 phần
 16:25 29/09/2020

Nghĩa Địa Đen

Nghĩa Địa Đen

 01:02:50    1 phần
 16:25 29/09/2020

Vong Về Đòi Con

Vong Về Đòi Con

 01:00:12    1 phần
 16:25 29/09/2020

49 Ngày Báo Oán

49 Ngày Báo Oán

 01:04:40    1 phần
 16:25 29/09/2020

Oán Thù Ở Bản Tà Xam

Oán Thù Ở Bản Tà Xam

 01:08:51    1 phần
 16:25 29/09/2020

Nghiệp Quật Thầy Pháp

Nghiệp Quật Thầy Pháp

 01:07:48    1 phần
 16:25 29/09/2020

Ma Làng - MC Đình Soạn

Ma Làng - MC Đình Soạn

 01:34:16    2 phần
 16:25 29/09/2020

Bỏ Ngải Rửa Thù

Bỏ Ngải Rửa Thù

 01:07:47    1 phần
 16:25 29/09/2020

Trâm Cài Trên Xác

Trâm Cài Trên Xác

 01:07:48    1 phần
 16:25 29/09/2020

Từ Đường Thờ Quỷ

Từ Đường Thờ Quỷ

 01:05:52    1 phần
 16:25 29/09/2020

Sơn Hải Ma Thanh Ký

Sơn Hải Ma Thanh Ký

 03:18:07    4 phần
 16:25 29/09/2020

Bí Ẩn Rằm Tháng 7 Âm Lịch

Bí Ẩn Rằm Tháng 7 Âm Lịch

 01:16:20    1 phần
 16:25 29/09/2020

Linh Hồn Cẩm Nhung

Linh Hồn Cẩm Nhung

 01:00:35    1 phần
 16:25 29/09/2020

Miếu Ông Hổ Trành

Miếu Ông Hổ Trành

 01:03:54    1 phần
 16:25 29/09/2020

Tuyết! Dừng Lại

Tuyết! Dừng Lại

 01:00:11    1 phần
 16:25 29/09/2020

Oan Hồn Giữ Nhà

Oan Hồn Giữ Nhà

 01:07:22    1 phần
 16:25 29/09/2020

Ác Báo Địa Chủ

Ác Báo Địa Chủ

 00:50:16    1 phần
 16:25 29/09/2020

Ảo Giác Ma Quái

Ảo Giác Ma Quái

 02:55:09    3 phần
 16:25 29/09/2020

Hồn Ma Đứa Cháu Gái

Hồn Ma Đứa Cháu Gái

 01:01:12    1 phần
 16:25 29/09/2020

Vùng Đất Kinh Dị

Vùng Đất Kinh Dị

 01:40:11    2 phần
 16:25 29/09/2020

Hồn Ma Con Ghẻ

Hồn Ma Con Ghẻ

 01:02:18    1 phần
 16:25 29/09/2020

Núi Thiêng Giấu Vàng

Núi Thiêng Giấu Vàng

 01:09:02    1 phần
 16:25 29/09/2020

Tháng Cô Hồn

Tháng Cô Hồn

 01:03:11    1 phần
 16:25 29/09/2020

Hận Thù Dòng Họ

Hận Thù Dòng Họ

 01:06:33    1 phần
 16:25 29/09/2020

Móc Mắt Luyện Bùa

Móc Mắt Luyện Bùa

 01:10:13    1 phần
 16:25 29/09/2020

Yểm Mộ Trùng Tang

Yểm Mộ Trùng Tang

 01:04:48    1 phần
 16:25 29/09/2020

Vong Báo Chết

Vong Báo Chết

 01:08:48    1 phần
 16:25 29/09/2020

Đám Giỗ Tháng Cô Hồn

Đám Giỗ Tháng Cô Hồn

 01:06:08    1 phần
 16:25 29/09/2020

Vợ Cũ Đòi Con

Vợ Cũ Đòi Con

 00:53:58    1 phần
 16:25 29/09/2020