Bí Thuật Đà Tạo

Truyện ma Bí thuật Tà Đạo kể về những cái giá phải trả khi sử dụng bí thuật tà đạo sẽ như thế nào? Mời quý vị cùng đón nghe câu chuyện qua giọng đọc MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Hoàng Hiệp

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe