Giọng đọc: MC Hồng Nhung

Sắp xếp Audio
TẬP 14 Đêm Tình

Đêm Tình

 12:21:03    14 phần
 15:36 19/09/2021

Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ

Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ

 10:41:21    11 phần
 15:36 19/09/2021

Mồ Hôi Nước Mắt

Mồ Hôi Nước Mắt

 10:00:48    12 phần
 15:36 19/09/2021

FULL 4 Phần Dì Ghẻ

Dì Ghẻ

 17:45:34    64 phần
 15:36 19/09/2021

TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ

Kế Hoạch Đào Mỏ

 02:56:16    3 phần
 15:36 19/09/2021

Trăng Thượng Huyền

Trăng Thượng Huyền

 05:32:22    7 phần
 15:36 19/09/2021

Vốn Dĩ Là Nhân Duyên

Vốn Dĩ Là Nhân Duyên

 05:45:37    6 phần
 15:36 19/09/2021

TẬP 02 Say Tình

Say Tình

 03:35:22    2 phần
 15:36 19/09/2021

Bán Đời

Bán Đời

 06:50:29    7 phần
 15:36 19/09/2021

Đêm Say

Đêm Say

 12:30:52    15 phần
 15:36 19/09/2021

Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh

Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh

 23:05:22    28 phần
 15:36 19/09/2021

TẬP 10 Mẹ Chồng Tôi

Mẹ Chồng Tôi

 07:22:31    10 phần
 15:36 19/09/2021

Nước Mắt Gái Nghành

Nước Mắt Gái Nghành

 07:59:07    9 phần
 15:36 19/09/2021

Sóng Gió Cuộc Đời

Sóng Gió Cuộc Đời

 15:08:45    20 phần
 15:36 19/09/2021

Vong Xoáy

Vong Xoáy

 02:04:13    3 phần
 15:36 19/09/2021

Chung Cư

Chung Cư

1 vote

 04:16:55    6 phần
 15:36 19/09/2021

Đàn Chưa Đứt Dây

Đàn Chưa Đứt Dây

 04:01:12    5 phần
 15:36 19/09/2021

Tái Sinh

Tái Sinh

 02:59:30    3 phần
 15:36 19/09/2021

Cuộc Tình Giông Bão

Cuộc Tình Giông Bão

 04:04:28    5 phần
 15:36 19/09/2021

Nợ Tình

Nợ Tình

 06:26:22    8 phần
 15:36 19/09/2021

TẬP 04 Hoa Huệ Tây

Hoa Huệ Tây

 03:26:50    4 phần
 15:36 19/09/2021

Nhà Chứa

Nhà Chứa

2 vote

 05:01:02    6 phần
 15:36 19/09/2021

Tiểu thuyết Định Mệnh

Tiểu thuyết Định Mệnh

 08:03:50    9 phần
 15:36 19/09/2021

FULL Ông Trùm

Ông Trùm

8 vote

 05:22:20    6 phần
 15:36 19/09/2021

FULL Lấy Chồng Tây

Lấy Chồng Tây

3 vote

 09:38:36    11 phần
 15:36 19/09/2021

FULL Duyên Phận

Duyên Phận

 06:56:11    8 phần
 15:36 19/09/2021

Đứa Con Bị Chối Bỏ

Đứa Con Bị Chối Bỏ

 05:00:04    6 phần
 15:36 19/09/2021

Bạn Giường

Bạn Giường

1 vote

 15:59:22    18 phần
 15:36 19/09/2021

Bố Ơi Lấy Vợ Đi

Bố Ơi Lấy Vợ Đi

 05:21:20    6 phần
 15:36 19/09/2021

Con Điếm

Con Điếm

2 vote

 09:37:35    10 phần
 15:36 19/09/2021

Mật Mã Champa

Mật Mã Champa

2 vote

 14:06:16    6 phần
 15:36 19/09/2021

Ổ Buôn Người

Ổ Buôn Người

 08:43:10    8 phần
 15:36 19/09/2021

Luật Ngầm - Truyện Trinh Thám Hình Sự

Luật Ngầm - Truyện Trinh Thám Hình Sự

 05:26:56    6 phần
 15:36 19/09/2021