Giọng đọc: MC Hồng Nhung

MC Hồng Nhung | Các truyện hay của MC Hồng Nhung

Chọn lọc các bộ truyện ngôn tình audio hay, truyện tâm lý tình cảm xã hội, truyện đời thực,... hay trên kênh do MC Hồng Nhung diễn đọc.

Sắp xếp Audio
TẬP 14 Đêm Tình

Đêm Tình

 12:21:03    14 phần
 11:50 16/04/2024

Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ

Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ

 10:41:21    11 phần
 11:50 16/04/2024

Mồ Hôi Nước Mắt

Mồ Hôi Nước Mắt

 10:00:48    12 phần
 11:50 16/04/2024

FULL 4 Phần Dì Ghẻ

Dì Ghẻ

 17:45:34    64 phần
 11:50 16/04/2024

TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ

Kế Hoạch Đào Mỏ

 02:56:16    3 phần
 11:50 16/04/2024

Trăng Thượng Huyền

Trăng Thượng Huyền

 05:32:22    7 phần
 11:50 16/04/2024

Vốn Dĩ Là Nhân Duyên

Vốn Dĩ Là Nhân Duyên

 05:45:37    6 phần
 11:50 16/04/2024

TẬP 02 Say Tình

Say Tình

 03:35:22    2 phần
 11:50 16/04/2024

Bán Đời

Bán Đời

 06:50:29    7 phần
 11:50 16/04/2024

Đêm Say

Đêm Say

 12:30:52    15 phần
 11:50 16/04/2024

Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh

Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh

 23:05:22    28 phần
 11:50 16/04/2024

TẬP 10 Mẹ Chồng Tôi

Mẹ Chồng Tôi

 07:22:31    10 phần
 11:50 16/04/2024

Nước Mắt Gái Nghành

Nước Mắt Gái Nghành

 07:59:07    9 phần
 11:50 16/04/2024

Sóng Gió Cuộc Đời

Sóng Gió Cuộc Đời

 15:08:45    20 phần
 11:50 16/04/2024

Vong Xoáy

Vong Xoáy

 02:04:13    3 phần
 11:50 16/04/2024

Chung Cư

Chung Cư

1 vote

 04:16:55    6 phần
 11:50 16/04/2024

Đàn Chưa Đứt Dây

Đàn Chưa Đứt Dây

 04:01:12    5 phần
 11:50 16/04/2024

Tái Sinh

Tái Sinh

 02:59:30    3 phần
 11:50 16/04/2024

Cuộc Tình Giông Bão

Cuộc Tình Giông Bão

 04:04:28    5 phần
 11:50 16/04/2024

Nợ Tình

Nợ Tình

 06:26:22    8 phần
 11:50 16/04/2024

TẬP 04 Hoa Huệ Tây

Hoa Huệ Tây

 03:26:50    4 phần
 11:50 16/04/2024

Nhà Chứa

Nhà Chứa

2 vote

 05:01:02    6 phần
 11:50 16/04/2024

Tiểu thuyết Định Mệnh

Tiểu thuyết Định Mệnh

 08:03:50    9 phần
 11:50 16/04/2024

FULL Ông Trùm

Ông Trùm

8 vote

 05:22:20    6 phần
 11:50 16/04/2024

FULL Lấy Chồng Tây

Lấy Chồng Tây

3 vote

 09:38:36    11 phần
 11:50 16/04/2024

FULL Duyên Phận

Duyên Phận

 06:56:11    8 phần
 11:50 16/04/2024

Đứa Con Bị Chối Bỏ

Đứa Con Bị Chối Bỏ

 05:00:04    6 phần
 11:50 16/04/2024

Bạn Giường

Bạn Giường

1 vote

 15:59:22    18 phần
 11:50 16/04/2024

Bố Ơi Lấy Vợ Đi

Bố Ơi Lấy Vợ Đi

 05:21:20    6 phần
 11:50 16/04/2024

Con Điếm

Con Điếm

2 vote

 09:37:35    10 phần
 11:50 16/04/2024

Mật Mã Champa

Mật Mã Champa

2 vote

 14:06:16    6 phần
 11:50 16/04/2024

Ổ Buôn Người

Ổ Buôn Người

 08:43:10    8 phần
 11:50 16/04/2024

Luật Ngầm - Truyện Trinh Thám Hình Sự

Luật Ngầm - Truyện Trinh Thám Hình Sự

 05:26:56    6 phần
 11:50 16/04/2024