Sắp xếp Audio
Trộm Mộ Của Quỷ

Trộm Mộ Của Quỷ

01:01:09    1 phần
Lượt nghe: 21.306

Phòng Trọ Trống

Phòng Trọ Trống

00:58:01    1 phần
Lượt nghe: 7.686

Vụ Tai Nạn Đêm Giao Thừa

Vụ Tai Nạn Đêm Giao Thừa

01:36:40    1 phần
Lượt nghe: 7.128

Tam Nữ Câu Hồn

Tam Nữ Câu Hồn

01:22:52    1 phần
Lượt nghe: 11.834

Oán Hồn Tà Mị

Oán Hồn Tà Mị

01:05:08    1 phần
Lượt nghe: 3.951

Cô Vợ Khát Tình

Cô Vợ Khát Tình

14:04:07    14 phần
Lượt nghe: 10.327

Cây Me Đầu Xóm

Cây Me Đầu Xóm

01:31:23    1 phần
Lượt nghe: 6.270

Oán Vong Kẻ Điên & Cô Bé

Oán Vong Kẻ Điên & Cô Bé

01:19:00    1 phần
Lượt nghe: 3.443

Bí Thuật Đà Tạo

Bí Thuật Đà Tạo

01:08:43    1 phần
Lượt nghe: 9.868

Phật Hay Ma

Phật Hay Ma

01:42:05    1 phần
Lượt nghe: 3.859

Đừng Đạp Mộ Hoang

Đừng Đạp Mộ Hoang

01:09:21    1 phần
Lượt nghe: 3.844

Tà Thuật Giáng Đầu

Tà Thuật Giáng Đầu

01:06:28    1 phần
Lượt nghe: 6.783

Ma Men Gặp Ma Nữ

Ma Men Gặp Ma Nữ

01:20:11    1 phần
Lượt nghe: 3.569

Vong Hồn Ở Cù Lao Đất

Vong Hồn Ở Cù Lao Đất

03:00:15    2 phần
Lượt nghe: 3.000

Vợ Quỷ - MC Đình Soạn

Vợ Quỷ - MC Đình Soạn

05:14:22    5 phần
Lượt nghe: 10.918

Mẹ Ơi Con Lạnh

Mẹ Ơi Con Lạnh

01:08:15    1 phần
Lượt nghe: 1.797

Bà Thầy Pháp Làng Ven Sông

Bà Thầy Pháp Làng Ven Sông

01:42:25    1 phần
Lượt nghe: 4.214

Trả Mạng Cho Mẹ Già

Trả Mạng Cho Mẹ Già

01:06:19    1 phần
Lượt nghe: 6.623

Hồng Nhan

Hồng Nhan

06:53:54    6 phần
Lượt nghe: 4.768

Những Điều Kiêng Kỵ

Những Điều Kiêng Kỵ

01:03:35    1 phần
Lượt nghe: 3.270