Trả Mạng Cho Mẹ Già

Truyện ma mp3 Trả Mạng Cho Mẹ Già nói về cái giá phải trả khi để mẹ già đơn côi, ra đi trong oan khuất. Liệu cái giá phải trả sẽ là gì? Mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện qua giọng đọc MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Thu Thảo

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe