Sắp xếp Audio
Kho Vàng Của Thần Giữ Của

Kho Vàng Của Thần Giữ Của

01:33:30    1 phần
Lượt nghe: 105

Bóng Ma Ký Túc Xá

Bóng Ma Ký Túc Xá

00:58:44    1 phần
Lượt nghe: 99

Đừng Bỏ Mặc Em

Đừng Bỏ Mặc Em

01:19:27    1 phần
Lượt nghe: 59

Mả Nuôi Ma Gà

Mả Nuôi Ma Gà

01:05:21    1 phần
Lượt nghe: 496

Bi Kịch Song Sinh

Bi Kịch Song Sinh

01:21:21    1 phần
Lượt nghe: 171

Nghiệp Báo Địa Chủ

Nghiệp Báo Địa Chủ

00:52:48    1 phần
Lượt nghe: 961

Dạ Quán Trên Đỉnh Đèo

Dạ Quán Trên Đỉnh Đèo

02:14:15    2 phần
Lượt nghe: 317

Cô Bé Mồ Côi

Cô Bé Mồ Côi

01:06:14    1 phần
Lượt nghe: 170

Ác Ngải

Ác Ngải

02:07:42    2 phần
Lượt nghe: 1.342

Thần Cóc Trả Ơn

Thần Cóc Trả Ơn

01:33:30    1 phần
Lượt nghe: 296

Đáy Hồ Kia Mẹ Tôi Nằm

Đáy Hồ Kia Mẹ Tôi Nằm

01:04:13    1 phần
Lượt nghe: 179

Chơi Ngải - MC Đình Soạn

Chơi Ngải - MC Đình Soạn

01:05:53    1 phần
Lượt nghe: 1.031

Rừng Thiêng Nước Độc

Rừng Thiêng Nước Độc

01:23:08    1 phần
Lượt nghe: 253

Phòng Trọ Có Đầu Người

Phòng Trọ Có Đầu Người

02:50:49    2 phần
Lượt nghe: 1.080

Bùa Yểm Lỗ Ban

Bùa Yểm Lỗ Ban

01:05:44    1 phần
Lượt nghe: 943

Dưới Giếng Có Oan Hồn

Dưới Giếng Có Oan Hồn

02:48:10    2 phần
Lượt nghe: 303

Luyện Âm Binh - MC Nguyễn Huy

Luyện Âm Binh - MC Nguyễn Huy

08:30:47    8 phần
Lượt nghe: 372

Kẻ Lại Trong Tường Nhà

Kẻ Lại Trong Tường Nhà

01:05:15    1 phần
Lượt nghe: 793

Giếng Độc

Giếng Độc

01:16:08    1 phần
Lượt nghe: 880

Dạo Chơi Âm Phủ

Dạo Chơi Âm Phủ

03:17:28    3 phần
Lượt nghe: 284