Giọng đọc: MC Trần Vân

Truyện audio MC Trần Vân

Donate ủng hộ để Trần Vân có động lực ra thêm nhiều Video hơn các bạn nhé! Tài khoản nhận Donate:

1. Ví Momo hoặc Zalo Pay: 090.576.1986

2. Paypal: www.paypal.me/mctranvan

3. Vietcombank CN Vinh - STK: 0101.0011.42873 - Trần Việt Hải Vân

👉 FB MC Trần Vân

👉 Youtube MC Trần Vân

 
Sắp xếp Audio
TẬP 220 Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

 00:09:50    20 phần
 03:16 18/07/2024

TẬP 148 Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

1 vote

 12:57:54    148 phần
 03:16 18/07/2024

FULL Thần Côn

Thần Côn

10 vote

 07:57:12    70 phần
 03:16 18/07/2024

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

14 vote

 06:50:47    128 phần
 03:16 18/07/2024

FULL Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

Phàm Nhân Tu Tiên 2 (Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên)

29 vote

 09:28:24    291 phần
 03:16 18/07/2024

HAY - TẬP 100 Ẩn Sát

Ẩn Sát

11 vote

 18:44:26    99 phần
 03:16 18/07/2024

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

35 vote

 10:16:18    560 phần
 03:16 18/07/2024

Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

Vô Thường - Truyện Tiên Hiệp

30 vote

 17:20:21    256 phần
 03:16 18/07/2024

HOT Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên - Truyện Tiên Hiệp

29 vote

 05:39:55    466 phần
 03:16 18/07/2024