Sắp xếp Audio
Nữ Sát Thủ

Nữ Sát Thủ

09:03:04    9 phần
Lượt nghe: 226

Con Hoang

Con Hoang

04:40:10    5 phần
Lượt nghe: 73

Đời Bạc

Đời Bạc

08:20:26    8 phần
Lượt nghe: 673

Đêm Tình

Đêm Tình

12:21:03    14 phần
Lượt nghe: 1.005

Người Đàn Ông Đầu Tiên

Người Đàn Ông Đầu Tiên

12:38:57    47 phần
Lượt nghe: 1.054

Cây Độc Không Trái

Cây Độc Không Trái

05:24:38    5 phần
Lượt nghe: 681

Đàn Bà Cũ

Đàn Bà Cũ

04:31:28    4 phần
Lượt nghe: 553

Mồ Hôi Nước Mắt

Mồ Hôi Nước Mắt

10:00:48    12 phần
Lượt nghe: 582

Dì Ghẻ

Dì Ghẻ

17:45:34    64 phần
Lượt nghe: 1.463

Nợ Năm

Nợ Năm

05:19:53    4 phần
Lượt nghe: 592

Kế Hoạch Đào Mỏ

Kế Hoạch Đào Mỏ

02:56:16    3 phần
Lượt nghe: 448

Trăng Thượng Huyền

Trăng Thượng Huyền

05:32:22    7 phần
Lượt nghe: 430

Con Ở Của Cậu

Con Ở Của Cậu

04:03:19    3 phần
Lượt nghe: 551

Vốn Dĩ Là Nhân Duyên

Vốn Dĩ Là Nhân Duyên

05:45:37    6 phần
Lượt nghe: 562

Đi Qua Giông Bão

Đi Qua Giông Bão

12:23:55    13 phần
Lượt nghe: 462

Say Tình

Say Tình

03:35:22    2 phần
Lượt nghe: 621

Con Đĩ

Con Đĩ

05:22:48    7 phần
Lượt nghe: 1.448

Nghề Đẻ Thuê

Nghề Đẻ Thuê

1 vote

16:42:32    51 phần
Lượt nghe: 4.121

Đi Theo Ánh Mặt Trời

Đi Theo Ánh Mặt Trời

16:14:27    15 phần
Lượt nghe: 1.237

Việt Kiều

Việt Kiều

1 vote

12:22:31    6 phần
Lượt nghe: 4.380