Giọng đọc: MC Nguyễn Huy

Sắp xếp Audio
Trần Nhà U Ám

Trần Nhà U Ám

 01:12:57    1 phần
 17:15 31/10/2020

Bệnh Viện Ma

Bệnh Viện Ma

 01:01:55    1 phần
 17:15 31/10/2020

Cha Mẹ

Cha Mẹ

 01:34:23    1 phần
 17:15 31/10/2020

Tiền Duyên Hậu Kiếp

Tiền Duyên Hậu Kiếp

 02:32:09    2 phần
 17:15 31/10/2020

Quỷ Đội Lốt Người

Quỷ Đội Lốt Người

 00:57:07    1 phần
 17:15 31/10/2020

Chút Út Lâm

Chút Út Lâm

 01:14:42    1 phần
 17:15 31/10/2020

Nghiệp Báo Quan Chánh Tổng

Nghiệp Báo Quan Chánh Tổng

 02:46:12    2 phần
 17:15 31/10/2020

Bùa Chà - Chiếc Khăn Thêu

Bùa Chà - Chiếc Khăn Thêu

 03:17:58    3 phần
 17:15 31/10/2020

Bùa Rết

Bùa Rết

 01:20:00    1 phần
 17:15 31/10/2020

Đau Thương Đến Chết

Đau Thương Đến Chết

 01:04:45    1 phần
 17:15 31/10/2020

Thông Điệp Chết

Thông Điệp Chết

 03:04:30    3 phần
 17:15 31/10/2020

Kết Tóc Với Quỷ

Kết Tóc Với Quỷ

 04:10:31    4 phần
 17:15 31/10/2020

Lấy Chồng Ma

Lấy Chồng Ma

 04:08:21    3 phần
 17:15 31/10/2020

Làng Ma

Làng Ma

 04:12:44    4 phần
 17:15 31/10/2020

3 Giờ 15 Phút

3 Giờ 15 Phút

 01:12:55    1 phần
 17:15 31/10/2020

Biệt Thự Bỏ Hoang

Biệt Thự Bỏ Hoang

 04:27:09    4 phần
 17:15 31/10/2020

Ánh Trăng Màu Máu

Ánh Trăng Màu Máu

 02:20:42    2 phần
 17:15 31/10/2020

Quỷ Ám

Quỷ Ám

 01:02:51    1 phần
 17:15 31/10/2020

Âm Hôn

Âm Hôn

     0 phần
 17:15 31/10/2020

Tờ Vé Số Đẫm Máu

Tờ Vé Số Đẫm Máu

 01:03:31    1 phần
 17:15 31/10/2020

Ngạ Quỷ Trở Về

Ngạ Quỷ Trở Về

 01:11:38    1 phần
 17:15 31/10/2020

Khí Hàng Xóm Là Ma

Khí Hàng Xóm Là Ma

 01:28:33    1 phần
 17:15 31/10/2020

Báo Ứng Kẻ Tà Tâm

Báo Ứng Kẻ Tà Tâm

 02:18:14    2 phần
 17:15 31/10/2020

Người Giữ Của

Người Giữ Của

 16:46:45    14 phần
 17:15 31/10/2020

Vườn Bà Dình

Vườn Bà Dình

 02:47:43    2 phần
 17:15 31/10/2020

Oán Thù Rết Tinh

Oán Thù Rết Tinh

 01:30:03    1 phần
 17:15 31/10/2020

Con Tinh Già

Con Tinh Già

 03:10:42    3 phần
 17:15 31/10/2020

Mồ Côi

Mồ Côi

 01:35:21    1 phần
 17:15 31/10/2020

Mái Tóc Của Ai

Mái Tóc Của Ai

 02:50:49    2 phần
 17:15 31/10/2020

Tử Huyệt

Tử Huyệt

 02:03:11    2 phần
 17:15 31/10/2020

Quỷ Nhập Tràng

Quỷ Nhập Tràng

 01:04:48    1 phần
 17:15 31/10/2020

Lời Nguyền Trong Giông Bão

Lời Nguyền Trong Giông Bão

 03:26:25    3 phần
 17:15 31/10/2020

Bốc Mộ - Giải Ếm - Bến Sông Lạnh

Bốc Mộ - Giải Ếm - Bến Sông Lạnh

 01:02:04    1 phần
 17:15 31/10/2020

Huyết Tiên Huyền

Huyết Tiên Huyền

 02:15:17    2 phần
 17:15 31/10/2020

Ma Lon Và Oan Hồn Út Lụa

Ma Lon Và Oan Hồn Út Lụa

 01:28:13    1 phần
 17:15 31/10/2020

Chuyến Đi Định Mệnh

Chuyến Đi Định Mệnh

 01:08:15    1 phần
 17:15 31/10/2020

Nhà Ma

Nhà Ma

 01:08:16    1 phần
 17:15 31/10/2020

FULL 2 Phần Tết Ở Làng Địa Ngục

Tết Ở Làng Địa Ngục

 05:22:40    26 phần
 17:15 31/10/2020

Duyên Đứt Đoạn

Duyên Đứt Đoạn

 03:44:35    3 phần
 17:15 31/10/2020

Đánh Thức Một Linh Hồn

Đánh Thức Một Linh Hồn

 01:13:20    1 phần
 17:15 31/10/2020