Giọng đọc: MC Nguyễn Huy

Truyện ma MC Nguyễn Huy - Xóm Truyện Ma & Đất Đồng Radio

Tổng hợp truyện ma audio hay nhất do MC Nguyễn Huy diễn đọc trên các kênh MC Nguyễn Huy, Đất Đồng Radio, Xóm Truyện Ma.

Sắp xếp Audio
Phòng Trọ Trống

Phòng Trọ Trống

 00:58:01    1 phần
 22:25 20/06/2024

Cây Me Đầu Xóm

Cây Me Đầu Xóm

 01:31:23    1 phần
 22:25 20/06/2024

Đừng Đạp Mộ Hoang

Đừng Đạp Mộ Hoang

 01:09:21    1 phần
 22:25 20/06/2024

Ma Men Gặp Ma Nữ

Ma Men Gặp Ma Nữ

 01:20:11    1 phần
 22:25 20/06/2024

Mẹ Ơi Con Lạnh

Mẹ Ơi Con Lạnh

 01:08:15    1 phần
 22:25 20/06/2024

Những Điều Kiêng Kỵ

Những Điều Kiêng Kỵ

 01:03:35    1 phần
 22:25 20/06/2024

Trộm Xác Đêm Giao Thừa

Trộm Xác Đêm Giao Thừa

 01:33:08    1 phần
 22:25 20/06/2024

Oán Hồn Cô Nữ Sinh

Oán Hồn Cô Nữ Sinh

 01:12:17    1 phần
 22:25 20/06/2024

Lì Xì Người Chết

Lì Xì Người Chết

 01:56:08    1 phần
 22:25 20/06/2024

Ai Cũng Gặp Ma

Ai Cũng Gặp Ma

 02:01:28    2 phần
 22:25 20/06/2024

TẬP 02 Chuyện Người Lái Đò

Chuyện Người Lái Đò

 01:55:20    2 phần
 22:25 20/06/2024

PHẦN 4 Hoàng Hôn - Hồn Hoang | Huyết Tiên Huyền

Hoàng Hôn - Hồn Hoang | Huyết Tiên Huyền

 01:23:24    1 phần
 22:25 20/06/2024

PHẦN 3 Giếng Làng - Láng Giềng | Huyết Tiên Huyền

Giếng Làng - Láng Giềng | Huyết Tiên Huyền

 01:13:44    1 phần
 22:25 20/06/2024

PHẦN 2 Rằm Tính - Rình Tắm | Huyết Tiên Huyền

Rằm Tính - Rình Tắm | Huyết Tiên Huyền

 01:29:33    1 phần
 22:25 20/06/2024

Đi Tìm Người

Đi Tìm Người

 02:44:53    2 phần
 22:25 20/06/2024

Oan Hồn Xông Đất

Oan Hồn Xông Đất

 01:48:52    1 phần
 22:25 20/06/2024

Ngôi Nhà Của Quỷ

Ngôi Nhà Của Quỷ

 01:26:50    1 phần
 22:25 20/06/2024

Chồng Khờ - MC Nguyễn Huy

Chồng Khờ - MC Nguyễn Huy

 01:01:02    1 phần
 22:25 20/06/2024

TẬP 03 Trùng Tang Báo Oán

Trùng Tang Báo Oán

 03:46:47    3 phần
 22:25 20/06/2024

Mờ Nhân Ảnh

Mờ Nhân Ảnh

 01:17:34    1 phần
 22:25 20/06/2024

Quỷ Ám Hào Môn

Quỷ Ám Hào Môn

 01:48:57    1 phần
 22:25 20/06/2024

Những Điềm Báo Trước

Những Điềm Báo Trước

 00:59:50    1 phần
 22:25 20/06/2024

TẬP 25 Cửu Long Quái Sự Ký

Cửu Long Quái Sự Ký

 04:31:22    25 phần
 22:25 20/06/2024

Nữ Quỷ Báo Thù

Nữ Quỷ Báo Thù

 01:11:29    1 phần
 22:25 20/06/2024

Oán Linh Gọi Cửa

Oán Linh Gọi Cửa

 01:49:09    1 phần
 22:25 20/06/2024

Ma Da Bắt Hồn

Ma Da Bắt Hồn

 01:10:39    1 phần
 22:25 20/06/2024

Không Thờ Thổ Công - Vong Quỷ Lộng Hành

Không Thờ Thổ Công - Vong Quỷ Lộng Hành

 01:28:13    1 phần
 22:25 20/06/2024

Rước Quỷ Đêm Giao Thừa

Rước Quỷ Đêm Giao Thừa

 02:16:31    2 phần
 22:25 20/06/2024

Lệ Máu

Lệ Máu

 00:55:42    1 phần
 22:25 20/06/2024

TẬP 02 Bí Ẩn Ngôi Làng Ven Sông

Bí Ẩn Ngôi Làng Ven Sông

 02:24:22    2 phần
 22:25 20/06/2024

Bóng Ma Đêm Mưa

Bóng Ma Đêm Mưa

 01:25:10    1 phần
 22:25 20/06/2024

Oan Hồn Người Mẹ

Oan Hồn Người Mẹ

 01:09:47    1 phần
 22:25 20/06/2024

TẬP 03 Mẹ Kế Là Phù Thủy

Mẹ Kế Là Phù Thủy

 04:01:39    3 phần
 22:25 20/06/2024

Gầm Giường Có Ma

Gầm Giường Có Ma

 02:14:09    2 phần
 22:25 20/06/2024

TẬP 04 Tò Mò Tâm Linh Tự Mình Rước Họa

Tò Mò Tâm Linh Tự Mình Rước Họa

 04:28:21    4 phần
 22:25 20/06/2024

TẬP 20 Tế Giang Linh Kiệt

Tế Giang Linh Kiệt

 22:43:17    20 phần
 22:25 20/06/2024

Ăn Trộm Thần Tài

Ăn Trộm Thần Tài

 01:52:17    1 phần
 22:25 20/06/2024

Bánh Chưng Nhân Thịt Người

Bánh Chưng Nhân Thịt Người

 01:51:30    1 phần
 22:25 20/06/2024

Oan Có Đầu

Oan Có Đầu

 01:05:35    1 phần
 22:25 20/06/2024

Pháp Sư Phục Linh

Pháp Sư Phục Linh

 04:00:45    3 phần
 22:25 20/06/2024