Giọng đọc: MC Nguyễn Huy

Truyện ma MC Nguyễn Huy - Xóm Truyện Ma & Đất Đồng Radio

Tổng hợp truyện ma audio hay nhất do MC Nguyễn Huy diễn đọc trên các kênh MC Nguyễn Huy, Đất Đồng Radio, Xóm Truyện Ma.

Sắp xếp Audio
Phòng Trọ Trống

Phòng Trọ Trống

 00:58:01    1 phần
 10:24 28/05/2023

Cây Me Đầu Xóm

Cây Me Đầu Xóm

 01:31:23    1 phần
 10:24 28/05/2023

Đừng Đạp Mộ Hoang

Đừng Đạp Mộ Hoang

 01:09:21    1 phần
 10:24 28/05/2023

Ma Men Gặp Ma Nữ

Ma Men Gặp Ma Nữ

 01:20:11    1 phần
 10:24 28/05/2023

Mẹ Ơi Con Lạnh

Mẹ Ơi Con Lạnh

 01:08:15    1 phần
 10:24 28/05/2023

Những Điều Kiêng Kỵ

Những Điều Kiêng Kỵ

 01:03:35    1 phần
 10:24 28/05/2023

Trộm Xác Đêm Giao Thừa

Trộm Xác Đêm Giao Thừa

 01:33:08    1 phần
 10:24 28/05/2023

Oán Hồn Cô Nữ Sinh

Oán Hồn Cô Nữ Sinh

 01:12:17    1 phần
 10:24 28/05/2023

Lì Xì Người Chết

Lì Xì Người Chết

 01:56:08    1 phần
 10:24 28/05/2023

Ai Cũng Gặp Ma

Ai Cũng Gặp Ma

 02:01:28    2 phần
 10:24 28/05/2023

TẬP 02 Chuyện Người Lái Đò

Chuyện Người Lái Đò

 01:55:20    2 phần
 10:24 28/05/2023

PHẦN 4 Hoàng Hôn - Hồn Hoang | Huyết Tiên Huyền

Hoàng Hôn - Hồn Hoang | Huyết Tiên Huyền

 01:23:24    1 phần
 10:24 28/05/2023

PHẦN 3 Giếng Làng - Láng Giềng | Huyết Tiên Huyền

Giếng Làng - Láng Giềng | Huyết Tiên Huyền

 01:13:44    1 phần
 10:24 28/05/2023

PHẦN 2 Rằm Tính - Rình Tắm | Huyết Tiên Huyền

Rằm Tính - Rình Tắm | Huyết Tiên Huyền

 01:29:33    1 phần
 10:24 28/05/2023

Đi Tìm Người

Đi Tìm Người

 02:44:53    2 phần
 10:24 28/05/2023

Oan Hồn Xông Đất

Oan Hồn Xông Đất

 01:48:52    1 phần
 10:24 28/05/2023

Ngôi Nhà Của Quỷ

Ngôi Nhà Của Quỷ

 01:26:50    1 phần
 10:24 28/05/2023

Chồng Khờ - MC Nguyễn Huy

Chồng Khờ - MC Nguyễn Huy

 01:01:02    1 phần
 10:24 28/05/2023

TẬP 03 Trùng Tang Báo Oán

Trùng Tang Báo Oán

 03:46:47    3 phần
 10:24 28/05/2023

Mờ Nhân Ảnh

Mờ Nhân Ảnh

 01:17:34    1 phần
 10:24 28/05/2023

Quỷ Ám Hào Môn

Quỷ Ám Hào Môn

 01:48:57    1 phần
 10:24 28/05/2023

Những Điềm Báo Trước

Những Điềm Báo Trước

 00:59:50    1 phần
 10:24 28/05/2023

TẬP 25 Cửu Long Quái Sự Ký

Cửu Long Quái Sự Ký

 04:31:22    25 phần
 10:24 28/05/2023

Nữ Quỷ Báo Thù

Nữ Quỷ Báo Thù

 01:11:29    1 phần
 10:24 28/05/2023

Oán Linh Gọi Cửa

Oán Linh Gọi Cửa

 01:49:09    1 phần
 10:24 28/05/2023

Ma Da Bắt Hồn

Ma Da Bắt Hồn

 01:10:39    1 phần
 10:24 28/05/2023

Không Thờ Thổ Công - Vong Quỷ Lộng Hành

Không Thờ Thổ Công - Vong Quỷ Lộng Hành

 01:28:13    1 phần
 10:24 28/05/2023

Rước Quỷ Đêm Giao Thừa

Rước Quỷ Đêm Giao Thừa

 02:16:31    2 phần
 10:24 28/05/2023

Lệ Máu

Lệ Máu

 00:55:42    1 phần
 10:24 28/05/2023

TẬP 02 Bí Ẩn Ngôi Làng Ven Sông

Bí Ẩn Ngôi Làng Ven Sông

 02:24:22    2 phần
 10:24 28/05/2023

Bóng Ma Đêm Mưa

Bóng Ma Đêm Mưa

 01:25:10    1 phần
 10:24 28/05/2023

Oan Hồn Người Mẹ

Oan Hồn Người Mẹ

 01:09:47    1 phần
 10:24 28/05/2023

TẬP 03 Mẹ Kế Là Phù Thủy

Mẹ Kế Là Phù Thủy

 04:01:39    3 phần
 10:24 28/05/2023

Gầm Giường Có Ma

Gầm Giường Có Ma

 02:14:09    2 phần
 10:24 28/05/2023

TẬP 04 Tò Mò Tâm Linh Tự Mình Rước Họa

Tò Mò Tâm Linh Tự Mình Rước Họa

 04:28:21    4 phần
 10:24 28/05/2023

TẬP 20 Tế Giang Linh Kiệt

Tế Giang Linh Kiệt

 22:43:17    20 phần
 10:24 28/05/2023

Ăn Trộm Thần Tài

Ăn Trộm Thần Tài

 01:52:17    1 phần
 10:24 28/05/2023

Bánh Chưng Nhân Thịt Người

Bánh Chưng Nhân Thịt Người

 01:51:30    1 phần
 10:24 28/05/2023

Oan Có Đầu

Oan Có Đầu

 01:05:35    1 phần
 10:24 28/05/2023

Pháp Sư Phục Linh

Pháp Sư Phục Linh

 04:00:45    3 phần
 10:24 28/05/2023