Giọng đọc: MC Nguyễn Huy

Sắp xếp Audio
Phòng Trọ Trống

Phòng Trọ Trống

 00:58:01    1 phần
 15:09 19/09/2021

Cây Me Đầu Xóm

Cây Me Đầu Xóm

 01:31:23    1 phần
 15:09 19/09/2021

Đừng Đạp Mộ Hoang

Đừng Đạp Mộ Hoang

 01:09:21    1 phần
 15:09 19/09/2021

Ma Men Gặp Ma Nữ

Ma Men Gặp Ma Nữ

 01:20:11    1 phần
 15:09 19/09/2021

Mẹ Ơi Con Lạnh

Mẹ Ơi Con Lạnh

 01:08:15    1 phần
 15:09 19/09/2021

Những Điều Kiêng Kỵ

Những Điều Kiêng Kỵ

 01:03:35    1 phần
 15:09 19/09/2021

Trộm Xác Đêm Giao Thừa

Trộm Xác Đêm Giao Thừa

 01:33:08    1 phần
 15:09 19/09/2021

Oán Hồn Cô Nữ Sinh

Oán Hồn Cô Nữ Sinh

 01:12:17    1 phần
 15:09 19/09/2021

Lì Xì Người Chết

Lì Xì Người Chết

 01:56:08    1 phần
 15:09 19/09/2021

Ai Cũng Gặp Ma

Ai Cũng Gặp Ma

 02:01:28    2 phần
 15:09 19/09/2021

TẬP 02 Chuyện Người Lái Đò

Chuyện Người Lái Đò

 01:55:20    2 phần
 15:09 19/09/2021

PHẦN 4 Hoàng Hôn - Hồn Hoang | Huyết Tiên Huyền

Hoàng Hôn - Hồn Hoang | Huyết Tiên Huyền

 01:23:24    1 phần
 15:09 19/09/2021

PHẦN 3 Giếng Làng - Láng Giềng | Huyết Tiên Huyền

Giếng Làng - Láng Giềng | Huyết Tiên Huyền

 01:13:44    1 phần
 15:09 19/09/2021

PHẦN 2 Rằm Tính - Rình Tắm | Huyết Tiên Huyền

Rằm Tính - Rình Tắm | Huyết Tiên Huyền

 01:29:33    1 phần
 15:09 19/09/2021

Đi Tìm Người

Đi Tìm Người

 02:44:53    2 phần
 15:09 19/09/2021

Oan Hồn Xông Đất

Oan Hồn Xông Đất

 01:48:52    1 phần
 15:09 19/09/2021

Ngôi Nhà Của Quỷ

Ngôi Nhà Của Quỷ

 01:26:50    1 phần
 15:09 19/09/2021

Chồng Khờ - MC Nguyễn Huy

Chồng Khờ - MC Nguyễn Huy

 01:01:02    1 phần
 15:09 19/09/2021

TẬP 03 Trùng Tang Báo Oán

Trùng Tang Báo Oán

 03:46:47    3 phần
 15:09 19/09/2021

Mờ Nhân Ảnh

Mờ Nhân Ảnh

 01:17:34    1 phần
 15:09 19/09/2021

Quỷ Ám Hào Môn

Quỷ Ám Hào Môn

 01:48:57    1 phần
 15:09 19/09/2021

Những Điềm Báo Trước

Những Điềm Báo Trước

 00:59:50    1 phần
 15:09 19/09/2021

TẬP 25 Cửu Long Quái Sự Ký

Cửu Long Quái Sự Ký

 04:31:22    25 phần
 15:09 19/09/2021

Nữ Quỷ Báo Thù

Nữ Quỷ Báo Thù

 01:11:29    1 phần
 15:09 19/09/2021

Oán Linh Gọi Cửa

Oán Linh Gọi Cửa

 01:49:09    1 phần
 15:09 19/09/2021

Ma Da Bắt Hồn

Ma Da Bắt Hồn

 01:10:39    1 phần
 15:09 19/09/2021

Không Thờ Thổ Công - Vong Quỷ Lộng Hành

Không Thờ Thổ Công - Vong Quỷ Lộng Hành

 01:28:13    1 phần
 15:09 19/09/2021

Rước Quỷ Đêm Giao Thừa

Rước Quỷ Đêm Giao Thừa

 02:16:31    2 phần
 15:09 19/09/2021

Lệ Máu

Lệ Máu

 00:55:42    1 phần
 15:09 19/09/2021

TẬP 02 Bí Ẩn Ngôi Làng Ven Sông

Bí Ẩn Ngôi Làng Ven Sông

 02:24:22    2 phần
 15:09 19/09/2021

Bóng Ma Đêm Mưa

Bóng Ma Đêm Mưa

 01:25:10    1 phần
 15:09 19/09/2021

Oan Hồn Người Mẹ

Oan Hồn Người Mẹ

 01:09:47    1 phần
 15:09 19/09/2021

TẬP 03 Mẹ Kế Là Phù Thủy

Mẹ Kế Là Phù Thủy

 04:01:39    3 phần
 15:09 19/09/2021

Gầm Giường Có Ma

Gầm Giường Có Ma

 02:14:09    2 phần
 15:09 19/09/2021

TẬP 04 Tò Mò Tâm Linh Tự Mình Rước Họa

Tò Mò Tâm Linh Tự Mình Rước Họa

 04:28:21    4 phần
 15:09 19/09/2021

TẬP 20 Tế Giang Linh Kiệt

Tế Giang Linh Kiệt

 22:43:17    20 phần
 15:09 19/09/2021

Ăn Trộm Thần Tài

Ăn Trộm Thần Tài

 01:52:17    1 phần
 15:09 19/09/2021

Bánh Chưng Nhân Thịt Người

Bánh Chưng Nhân Thịt Người

 01:51:30    1 phần
 15:09 19/09/2021

Oan Có Đầu

Oan Có Đầu

 01:05:35    1 phần
 15:09 19/09/2021

Pháp Sư Phục Linh

Pháp Sư Phục Linh

 04:00:45    3 phần
 15:09 19/09/2021