Giọng đọc: MC Anh Tú

Truyện ma hay tuyển chọn của MC Anh Tú

Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những audio truyện ma hay qua giọng đọc của MC Anh Tú

Sắp xếp Audio
Thầy Đường Và Linh Miêu

Thầy Đường Và Linh Miêu

 03:14:05    2 phần
 19:52 02/12/2023

Ngôi Làng Ông Sư Chàm

Ngôi Làng Ông Sư Chàm

 02:30:28    2 phần
 19:52 02/12/2023

Ma Lào

Ma Lào

 01:20:31    1 phần
 19:52 02/12/2023

Thầy Trừ Tà

Thầy Trừ Tà

 01:08:04    1 phần
 19:52 02/12/2023

Dùng Chính Con Mình Luyện Ngải

Dùng Chính Con Mình Luyện Ngải

 02:55:27    2 phần
 19:52 02/12/2023

Quỷ Oán

Quỷ Oán

 01:14:32    1 phần
 19:52 02/12/2023

Gia Đình Thầy Pháp

Gia Đình Thầy Pháp

 01:58:49    2 phần
 19:52 02/12/2023

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

Cô Dâu Th.ứ Bả.y

 08:32:08    9 phần
 19:52 02/12/2023

Đào Mộ Bút Ký - Truyện Trinh Thám

Đào Mộ Bút Ký - Truyện Trinh Thám

2 vote

 09:08:21    43 phần
 19:52 02/12/2023

Quỷ Thoại Liên Thiên - Truyện Ma

Quỷ Thoại Liên Thiên - Truyện Ma

1 vote

 16:04:05    21 phần
 19:52 02/12/2023

Ma Thổi Đèn - Truyện Linh Dị Trinh Thám

Ma Thổi Đèn - Truyện Linh Dị Trinh Thám

3 vote

 14:51:39    13 phần
 19:52 02/12/2023

Bản Thông Báo Tử Vong - Truyện Linh Dị Trinh Thám

Bản Thông Báo Tử Vong - Truyện Linh Dị Trinh Thám

6 vote

 06:16:44    28 phần
 19:52 02/12/2023