Ma Lào

Ma Lào là một câu chuyện ma có thật do chính bản thân tác giả được trải nghiệm, được kể lại qua giọng đọc của MC Anh Tú. Mời quý vị các bạn cùng đón nghe

MC Anh Tú

Mark Trần

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe