Sắp xếp Audio
Lưỡng Thủ Quái Nhân - Người Hai Đầu

Lưỡng Thủ Quái Nhân - Người Hai Đầu

17:52:47    16 phần
Lượt nghe: 112

Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

00:09:50    20 phần
Lượt nghe: 119

Máu Nhuộm Đỉnh Côn Luân

Máu Nhuộm Đỉnh Côn Luân

04:51:17    33 phần
Lượt nghe: 199

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

14:31:01    243 phần
Lượt nghe: 557

Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

05:46:22    123 phần
Lượt nghe: 538

Kiếm Lai

Kiếm Lai

07:19:44    54 phần
Lượt nghe: 457

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

11:38:43    206 phần
Lượt nghe: 1.065

Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

8 vote

14:44:36    51 phần
Lượt nghe: 4.317

Võ Lâm Ngũ Bá

Võ Lâm Ngũ Bá

1 vote

12:39:28    69 phần
Lượt nghe: 5.886

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

14 vote

06:50:47    128 phần
Lượt nghe: 12.614

Thất Dạ Tuyết

Thất Dạ Tuyết

16:15:31    27 phần
Lượt nghe: 2.693

Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm

Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm

2 vote

13:37:35    139 phần
Lượt nghe: 2.505

Tuyết Sơn Phi Hồ

Tuyết Sơn Phi Hồ

11:42:51    13 phần
Lượt nghe: 1.970

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

6 vote

    1 phần
Lượt nghe: 5.233

Anh Hùng Xạ Điêu

Anh Hùng Xạ Điêu

04:19:43    83 phần
Lượt nghe: 4.936

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

11 vote

12:10:58    206 phần
Lượt nghe: 14.323

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

35 vote

10:16:18    560 phần
Lượt nghe: 16.338

Thần Mộ

Thần Mộ

24 vote

02:10:50    194 phần
Lượt nghe: 11.954

Bích Huyết Kiếm - Kiếm Hiệp Kim Dung

Bích Huyết Kiếm - Kiếm Hiệp Kim Dung

1 vote

14:51:32    42 phần
Lượt nghe: 3.232

Liên Thành Quyết - Truyện Kiếm Hiệp

Liên Thành Quyết - Truyện Kiếm Hiệp

15:14:25    17 phần
Lượt nghe: 2.403