Sắp xếp Audio
Anh Hùng Lĩnh Nam

Anh Hùng Lĩnh Nam

08:09:14    33 phần
Lượt nghe: 1.291

Thiếu Niên Ca Hành

Thiếu Niên Ca Hành

19:11:22    92 phần
Lượt nghe: 3.006

Lưỡng Thủ Quái Nhân - Người Hai Đầu

Lưỡng Thủ Quái Nhân - Người Hai Đầu

13:14:15    34 phần
Lượt nghe: 1.850

Vũ Luyện Điên Phong

Vũ Luyện Điên Phong

00:09:50    20 phần
Lượt nghe: 7.741

Máu Nhuộm Đỉnh Côn Luân

Máu Nhuộm Đỉnh Côn Luân

04:51:17    33 phần
Lượt nghe: 3.174

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

14:31:01    243 phần
Lượt nghe: 7.967

Hậu Tinh Thần Biến

Hậu Tinh Thần Biến

05:46:22    132 phần
Lượt nghe: 3.506

Kiếm Lai

Kiếm Lai

11:46:16    106 phần
Lượt nghe: 5.606

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

Tiên Nghịch - MC Phi Tùng

19:21:11    215 phần
Lượt nghe: 11.357

Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

8 vote

14:44:36    51 phần
Lượt nghe: 7.481

Võ Lâm Ngũ Bá

Võ Lâm Ngũ Bá

1 vote

12:39:28    69 phần
Lượt nghe: 8.878

Chí Tôn Vô Lại

Chí Tôn Vô Lại

14 vote

06:50:47    128 phần
Lượt nghe: 17.732

Thất Dạ Tuyết

Thất Dạ Tuyết

16:15:31    27 phần
Lượt nghe: 3.649

Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm

Đa Tình Kiếm Khách, Vô Tình Kiếm

2 vote

13:37:35    139 phần
Lượt nghe: 4.893

Tuyết Sơn Phi Hồ

Tuyết Sơn Phi Hồ

11:42:51    13 phần
Lượt nghe: 3.336

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

6 vote

    1 phần
Lượt nghe: 7.881

Anh Hùng Xạ Điêu

Anh Hùng Xạ Điêu

04:19:43    83 phần
Lượt nghe: 6.608

Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

11 vote

12:10:58    206 phần
Lượt nghe: 18.616

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

35 vote

10:16:18    560 phần
Lượt nghe: 23.602

Thần Mộ

Thần Mộ

24 vote

02:10:50    194 phần
Lượt nghe: 17.899