Tuyết Sơn Phi Hồ

Truyện kiếm hiệp Tuyết Sơn Phi Hồ của tác giả Kim Dung xảy ra trong bối cảnh tranh giành bảo đao của Sấm Vương Lý Tự Thành vào năm Càn Long thứ 48 đời nhà Thanh.

Mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện Tuyết Sơn Phi Hồ ngay bây giờ

Nhà văn Kim Dung

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe