Gia Đình Thầy Pháp

Trong audio này, mời quý vị các bạn cùng đón nghe truyện ma mới nhất năm 2020 mang tên Gia Đình Thầy Pháp của tác giả Nguyễn Minh Hải, qua phần kể chuyện của MC Anh Tú.

MC Anh Tú

Nguyễn Minh Hải

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe