Trộm Mộ Của Quỷ

Cái giá phải trả khi phạm phải điều thiêng, ngôi mộ như là ngôi nhà của người đã mất. Mời quý vị các bạn cùng đón nghe câu chuyện qua giọng đọc MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Phan Thành An

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe