Nỗi Mong Đợi Khốn Cùng

Mời quý vị các bạn cùng thưởng thức tác phẩm Nỗi Mong Đợi Khốn Cùng của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần trình bày nhà văn và nghệ sĩ Hồng Đào

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe