Nỗi Sầu Sâu Kín

Hân hạnh gửi đến quý vị thính giả truyện ngắn Nỗi Sầu Sâu Kín trích trong tiểu thuyết Nắng Qua Phố Cũ của Nguyễn Ngọc Ngạn, qua hai giọng đọc Nguyễn Ngọc Ngạn & Hồng Đào

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe