HOT Nhân Quả

Nhân Quả

Nhân Quả là một câu chuyện có thật đến 80% của tác giả Nghiêm Diệu Linh. Mời quý vị các bạn cùng lắng nghe câu chuyện qua giọng đọc MC Kim Thanh

MC Kim Thanh

Nghiêm Diệu Linh

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe