TẬP 15 Tiểu thuyết Minh Sư

Tiểu thuyết Minh Sư

Mời quý vị các bạn cùng theo dõi bộ tiểu thuyết Minh Sư của nhà văn Thái Bá Lợi. Tác phẩm này vinh dự dành được giải thưởng Văn học ASIAN năm 2014. Trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay, qua giọng đọc PTV Hải Yến, mời quý vị cùng đón nghe

VOV

Thái Bá Lợi

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe