HAY Hồi Ký Của Một Người Đáng Thương

Hồi Ký Của Một Người Đáng Thương

Hồi Ký Của Một Người Đáng Thương không phải là một tác phẩm văn học, cũng chẳng phải truyện ngắn, hồi kí cũng không vì tôi chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ là một nhà văn để có thể viết được như thế.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi audio qua giọng đọc MC Kim Thanh

MC Kim Thanh

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe