Lấy Chồng Sớm

Mời các bạn thính giả cùng lắng nghe audio truyện tâm lý xã hội thực tế Lấy Chồng Sớm của tác giả Dao Ninh. Truyện được diễn đọc qua giọng đọc MC Thanh Mai, mời các bạn cùng đón nghe

MC Thanh Mai

Dao Ninh

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe