Gái Một Con

Gái Một Con - bộ truyện tâm lý xã hội đời thực hay của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện này qua giọng đọc MC Thanh Mai

MC Thanh Mai

Nguyễn Nhật Thương

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe