Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ

Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ là một bộ truyện thực tế rất là hay của tác giả Nguyễn Phương Linh. Hôm nay qua giọng kể MC Kim Thanh, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện

MC Kim Thanh

Nguyễn Phương Linh

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe