Chuyến Du Lịch Kinh Hoàng

Chuyến Du Lịch Kinh Hoàng là một trong những truyện ma kinh dị và ma quái nhất mà mình đã từng nghe. Còn các bạn thì sao? Mời quý vị các bạn cùng thưởng thức câu chuyện qua giọng đọc MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe