Khúc Cua Ma Ám

Truyện ma Khúc Cua Ma Ám thường nói về những vong hồn chết oan uổng trên đường. Theo quan điểm dân gian thì những vong hồn đó thường phải bắt được người khác đi theo thì mới được đầu thai. Để hiểu rõ hơn về câu chuyện ma này, mời các bạn cùng lắng nghe truyện qua giọng đọc MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Thu Thảo

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe