Lời Hẹn Từ Tiền Kiếp

Là câu chuyện thành công của tác giả Nhuận Đăng, truyện nói về lời hẹn từ khi còn ở dương gian và sang đến thế giới bên kia vẫn còn nhớ nhó. Vậy lời hẹn đó là gì? Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Lời Hẹn Từ Tiền Kiếp qua phần diễn đọc của MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Nhuận Đăng

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe