Nhà Thờ Tổ - Truyện Ma

Nhà Thờ Tổ là một câu chuyện ma có thật ở Việt Nam của tác giả Lê Bách. Mời quý vị các bạn cùng lắng nghe câu chuyện này qua giọng đọc MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Lê Bách

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe