Tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô

Thông qua mô tả ba gia đình tri thức cũ, tác giả Vũ Đức Nguyên đã cố gắng tài hiện lại một Hà Nội trong những năm tháng chống chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân, kết thúc bằng kỳ tích Điện Biên Phủ trên không chấn động địa cầu.

Tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô với những trang viết sinh động. Trong cái hối hả, sục sôi mưa bom bão đạn, những trang viết vừa ấm áp vừa hào hùng của Vũ Đức Nguyên làm ngời lên cái trong ngần của tình đời, tình người và tình yêu đôi lứa.

Tác phẩm khá trung thực với những âm hưởng hào hùng, tính cách của con người Việt Nam. Ngay sau đây mời quý vị các bạn cùng lắng nghe tác phẩm

VOV

Vũ Đức Nguyên

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe