Xóm Vắng

Xóm Vắng là một câu chuyện có thật vừa rùng rợn vừa li kỳ. Mời quý vị các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây qua giọng đọc MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe