Giọng đọc: MC Duy Thuận

Sắp xếp Audio
Đồng Tiền Đi Liền Khúc Ruột

Đồng Tiền Đi Liền Khúc Ruột

 01:19:31    1 phần
 16:48 24/09/2023

Quán Lẩu Ác Nhân

Quán Lẩu Ác Nhân

 01:24:16    1 phần
 16:48 24/09/2023

Con Nước Lên

Con Nước Lên

1 vote

 07:16:03    5 phần
 16:48 24/09/2023

Ngôi Nhà Bỏ Quên

Ngôi Nhà Bỏ Quên

2 vote

 01:04:13    1 phần
 16:48 24/09/2023

Oan Hồn Người Tình Cũ

Oan Hồn Người Tình Cũ

 00:56:10    1 phần
 16:48 24/09/2023

Hai Oan Hồn Ba Mạng Người

Hai Oan Hồn Ba Mạng Người

1 vote

 01:17:24    1 phần
 16:48 24/09/2023

Lòng Người Dạ Quỷ

Lòng Người Dạ Quỷ

2 vote

 04:50:03    4 phần
 16:48 24/09/2023

Tường Vi Báo Oán

Tường Vi Báo Oán

2 vote

 02:01:46    2 phần
 16:48 24/09/2023