Cây Gạo Có Ma

Theo dân gian xưa cây gạo thường là nơi lưu trú của ma quỷ, những người không thân, không gia đình để về. Liệu câu chuyện này mang đến cho chúng ta những điều gì mới mẻ trong đó? Mời các bạn cùng đón nghe truyện qua giọng đọc MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Thuỳ Linh

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe