Con Đĩ

Mời quý vị các bạn cùng đón nghe bộ tiểu thuyết tâm lý xã hội hành động của tác giả Nguyễn Thế Duyên mang tên Con Đĩ. Qua giọng đọc MC Đình Duy, mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ

MC Đình Duy

Nguyễn Thế Duyên

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe