Hài Nhi Báo Thù - Truyện Kinh Dị

Truyện ma ngắn hay Hài Nhi Báo Thù của tác giả Dạ Ẩn. Mời quý vị các bạn lắng nghe qua giọng đọc MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Dạ Ấn

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe