Kumanthong Góc Khuất U Ám - Truyện Ma

Truyện ma Kumanthong Góc Khuất U Ám nói về loại bùa Kumanthong nổi tiếng của Thái Lan, đây là một loại bùa đáng sợ với biết bao câu chuyện về nó. Hôm nay qua phần diễn đọc của MC Đình Soạn, mời quý vị các bạn cùng lắng nghe

MC Đình Soạn

Công Hiếu

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe