Hà Bá Sông Trà Bình

Hà Bá Sông Trà Bình của tác giả Lê Trường kể về hồn ma trên sông nước Trà Bình. Qua phần kể chuyện của MC Đình Soạn, mời quý vị các bạn cùng lắng nghe

MC Đình Soạn

Lê Trường

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe