Miếu Thờ Linh Ứng - Truyện Ma

Truyện kể về ngôi miếu tâm linh đáng sợ, ai phạm phải đều phải trả giá. Mời quý vị các bạn lắng nghe câu chuyện Miếu Thờ Linh Ứng qua giọng đọc MC Đình Soạn

MC Đình Soạn

Audio cộng đồng đang nghe (Real time) Đang nghe